DeanRahuDevica

 

Od 13. srpnja na nebu vlada novi trend. To je novi tranzit Rahua i Ketua, odnosno promjena njihovih položaja u sideralnim znakovima (ovdje govorimo samo o sideralnim znakovima koje koristimo u đjotiš-vedskoj astrologiji).

U dosadašnjih približno godinu i pol dana Rahu i Ketu su bili u znakovima Vage i Ovna, a od 13. srpnja/jula 2014. godine do 29. siječnja/januara 2016. godine bit će u znakovima Djevice i Riba. Ovo je novi trend koji ćemo sada opisati.

 

Rahu je sjeverni Mjesečev čvor koji predstavlja točku uravnoteženja. On predstavlja želju koja ide čak do nivoa fanatične opsesije, a koja nas navodi na manipulaciju i zloupotrebu samo pod izlikom ispunjenja “uzvišene” želje.

 

Zbog toga Rahu predstavlja mjesta i okolnosti na kojima se trebamo uravnotežiti. Ketu je Južni čvor koji predstavlja točku odricanja ili preobrazbe. On govori o neželjenim okolnostima kojih se trebamo odreći ili ih promijeniti, kao i o sputanostima koje trebamo odbaciti da bi dostigli oslobođenje u bilo kojem smislu ili konačnu “mokšu” (oslobođenje od utjecaja materijalne energije).

 

U prošlom periodu su čvorovi bili pozicionirani u znakovima Vaga i Ovan, to je zračno-vatrena kombinacija (koja je vladala zadnjih godinu i pol dana, točnije od samog kraja 2012. godina nadalje). Sada se ovaj trend mijenja i čvorovi se nalaze u znakovima Djevica i Ribe.

 

Ovo je zemljano-vodena kombinacija i sama promjena u simbolima ovih elemenata govori o promjeni na nivou uravnoteženja, odnosno usmjerenja želja, općenito i odricanja od želja.

 

Po nekim autorima Djevica je znak u kojem se Rahu izvrsno osjeća (nazivamo ga “mulatrikona” znak, odnosno mjesto na kojem planeta ostvaruje snažan potencijal). Također, znak Riba je “mulatrikona” znak za Ketua. Čvorovi se dakle izvrsno osjećaju u sljedećih godinu i pol dana i mogu ostvariti ono što je njihov izvorni potencijal.

 

Rahu u zemljanom znaku Djevice govori o usmjerenju na konkretno i praktično. Djevica je motivirana materijalnim interesom i zna odabrati ono što će joj više koristiti ili na bolji način zadovoljiti njene interese. Djevica je pod vladavinom Merkura koji predstavlja komunikaciju.

 

Rahu u domenu komunikacije donosi naglost, nepredvidivost, neočekivanost i impulzivnost. U sljedećem periodu imati ćemo potrebu da dokazujemo, objašnjavamo i uvjeravamo, a ako smo razočarani i vrlo vješto kritiziramo, pronalazimo greške i slično.

 

Osoba koja kritizira druge ustvari želi sebe uzdignuti iznad objekta kritiziranja. Želi sebe prikazati boljim i zaslužnijim. To će napraviti tako da ponizi druge i umanji njihovu vrijednost. Eventualno će sebe prikazati kao žrtvu drugih (okolnosti ili osoba). Rahu je manipulator koji koristi ovakve metode.

 

Pripazimo zato na odnose u koje stupamo iz poriva služenja ili pomaganja. Taj poriv može biti samo maska za privilegiju koju želimo ostvariti takozvanim “služenjem”. Na taj način služenje završi u manipulaciji i zloupotrebi. Pritom Rahu vrlo vješto koristi racionalizaciju i logiku, po kojoj je Djevica poznata. No, ako argumenti nisu utemeljeni u istinskom znanju i iskustvu, prije ili kasnije pokazati će se lažnima.

 

Pozitivna karakteristika ovog tranzita je izvrsna sposobnost za socijalni rad, medicinu ili općenito pomaganje drugima, slušanje njihovih “žalopojki”, optuživanja i slično. Tu je, također, prisutna i sposobnost da radimo teško i naporno, ponekad i bez odgovarajuće naknade ili uzvraćene energije. Usmjerenje u sljedećem periodu je svakako u služenju, teškom radu, poniznosti, trebat će zaboraviti na “zabavu” i opuštenost, lagodno shvaćanje života i očekivanje da će se “nebo” pobrinuti za naše probleme.

 

Ravnotežu svemu tome svakako stvara Ketu, opozicija Rahuu. Ketu se u Ribama osjeća vrlo dobro. To je mjesto gdje može manifestirati potpunu dubinu svoje imaginacije te zaroniti u ocean intuicije i meditacije. S jedne strane imamo naglašene materijalne (ili prizemljene) tendencije Rahua u Djevici, a sa ove strane postoji imaginacija, intuicija, meditacija, želja za uzdizanjem na više nivoe u duhovnom, ali i u materijalnom smislu.

 

Ovo su plodovi našeg truda iz prošlosti koji smo činili u svrhu razvijanja duhovnosti ili uzdizanja u bilo kojem smislu. Sada je pravi trenutak za manifestaciju zrelih rezultata tog truda. I rezultati na tom nivou su samo polazišna točka za ostvarenje naših želja koje ustvari predstavlja Rahu. Odskočna daska za ostvarenje naših želja je intuicija, imaginacija, vjera, religija, filozofija, putovanja, umjetnost, edukacija i duboko razumijevanje srži i suštine svake teme kojom se bavimo.

 

Ovo je odličan period za postavljanje ciljeva i razvijanje vizije uspjeha ili gajenje snova. Ketu daje dobru polaznu točku, a Rahu daje mogućnost da odredimo konkretnu i praktičnu, dobro pripremljenu, isplaniranu i organiziranu strategiju kojom možemo ostvariti uspjeh koji želimo. Na taj način možemo spojiti snove sa konkretnom realizacijom.

 

Ketu će, također, donijeti i ravnodušnost ili čak odbojnost prema uspjehu, rastu i napretku u materijalnom smislu, jer tobože predstavlja uzvišenu duhovnost koja nije vezana i opterećena materijalnim. To je druga krajnost Ketua. Čvorovi predstavljaju krajnosti i Rahu nas vuče prema fanatičnom ispunjenju želje, a Ketu proizvodi odvojenost, otuđenje, nezainteresiranost i povučenost, odnosno sputanost i ograničenja.

 

Zbog Ketuovog utjecaja neki od nas zalutati će u svijetu snova i utopije, stvoriti svoj svijet iluzija koji je ugodniji od svijeta “okrutne realnosti”. Zbog toga se može pojaviti efekt emotivne nedostupnosti ili udaljenosti, što može izgledati kao bezosjećajnost za one koji pate ili kojima je potrebna pomoć. Ako izgubimo kontakt sa stvarnošću nestajemo i u duhovnom, ali i u materijalnom smislu, i to je opasnost ovog položaja.

 

Da bi sve ispalo uravnoteženo treba promatrati položaje Rahua i Ketua u cjelini, kao dvije polovice iste cjeline, koje se međusobno dopunjavaju, nadograđuju i vječno surađuju.

 

Ponovimo još jednom glavne lekcije ovog tranzita – Ketu predstavlja dobru polaznu točku u smislu ostvarenja snova koje gajimo već neko vrijeme. On daje viziju i vjeru da se snovi mogu ostvariti. Daje dubinu razumijevanja, edukaciju koja je temelj svega (prije svega treba imati ideju), te daje mogućnost da se usmjerimo prema pozitivnom, odvojimo od prošlosti i sa nadom i optimizmom gledamo u budućnost.

 

Svemu tome dodamo darove intuicije, imaginacije i inteligencije i dobivamo savršen utjecaj Ketua u Ribama. Sve ovo treba upotrijebiti i raditi marljivo, po zadanom programu i strategiji (koja funkcionira), držati se obaveza, dužnosti i rokova, biti ponizan te služiti i raditi, možda čak i kao radoholičar. Tako možemo dobiti maksimum iz ovog nebeskog utjecaja koje će sljedećih godinu i pol dana utjecati na sve nas.

 

 

 

 

Vedski astrolog Dean Valentić

 

http://www.facebook.com/pages/Vedska-Astrologija-Dean-Valentic/168605473160194

 

http://vedska-astrologija.blogspot.com/