Vede tumače kako su dharma, artha i kama interesi koje ljudska bića tokom života žele zadovoljiti. Dharma predstavlja moral i etiku (religiju, filozofiju, životne vrijednosti…), artha je ekonomski napredak, a kama su zadovoljstva i uživanje raznih tipova.

Ovi ciljevi naizgled mogu biti proturječni, i mogu izgledati kao da ih je teško zadovoljiti, istovremeno i usklađeno. Kako ih se onda može uravnotežiti, i biti zadovoljan na svim ovim područjima?

To je pitanje koje je Dharmarađa postavio kralju Judištiru. A Judištir je odgovorio da je te želje moguće ostvariti u dobrom partnerstvu ili braku. Brak daje mogućnost ostvarenja svih želja – dharma, artha i kama.

No, zašto ove želje nisu usklađene? Zato što ponekad imamo želje za uživanjem koje se protive našem zdravlju, ekonomskom napretku ili moralu. U braku je moguće uravnotežiti sve ove želje. One trebaju biti zadovoljene, a ako nisu, uvijek će postojati žudnja za njihovim ostvarenjem, i shodno tome nezadovoljstvo.

To je važnost kvalitetnog braka ili partnerstva; tako imamo mogućnost ostvariti želje na konstruktivan način, i na taj način ljudsko biće ima priliku uzdignuti se na zadnji ili četvrti nivo životnog ostvarenja, a to je mokša ili oslobođenje od poistovjećivanja s materijalnom energijom. U životu civiliziranog ljudskog bića sva četiri interesa trebaju biti zadovoljena, ali je mokša konačni ili vrhovni interes.

Brak, također, predstavlja utočište za dvije duše koje žele ostvariti svrhu života. To je utočište na tri nivoa – materijalnom (tjelesnom), emocionalnom i duhovnom. Osim toga, bračno partnerstvo predstavlja bazu za odgoj djece koja će mijenjati budućnost.

U priči o Saturnu (Šaniju) i Suncu (Surji), koja se može pronaći u vedskim tekstovima Puranama, opisani su odnosi između Surya i njegove žene. Surya i Šani su otac i sin. Surya je jednom prilikom bio razljućen i vrijeđao je majku Šanija, čupao ju je za kosu, i to je ostavilo utisak na Šanija te je on odlučio predstavljati sve što je suprotno Suncu. Šani je na taj način postao odmetnik i pokazuje negativnosti, greške, nameće kazne i slično.

Poanta je da djeca upijaju odnos roditelja i to reproduciraju u svojoj budućnosti. Djeca postaju ono što od svojih roditelja vide i nauče. Naravno, postoje vrijedni izuzeci, ali utisak uvijek ostaje u podsvijesti. Neka znanstvena istraživanja tvrde da se podsvijest djeteta “zaključava” nakon pete ili šeste godine. Što do tada uđe unutra, ostatak života ostaje u podsvijesti.

Što se tiče dharme, atrhe i kame, lako je shvatiti na koji način brak daje “povlastice” za zadovoljenje svih ovih želja. A što je sa četvrtim interesom duše – mokšom?

Nakon što ljudsko biće ostvari zadovoljstvo spomenuta tri interesa, spremno je za uzdizanje na nivo mokše. To je zapravo konačni cilj ljudskog života, a brak pruža utočište u kojem se ljudsko biće priprema za to.

Bračno partnerstvo, također, treba imati u vidu i mokšu. Partneri trebaju imati želju za ostvarenjem tog područja života, i surađivati na tome. Takav brak može biti istinski ispunjavajući za svaki nivo ostvarenja u ljudskom životu.

Kako iz natalne karte možemo vidjeti potencijale braka, upravo u smislu ostvarenja istinskog zadovoljstva i ispunjenja svrhe ljudskog života?

Dvanaesta kuća natalne karte predstavlja oslobođenje (mokša). Sedma kuća predstavlja vezanost, želju za uživanjem i sljedeće rođenje, zbog te vezanosti i želje (kama).

Ove dvije stvari u natalnoj karti predstavljaju duhovno ispunjenje i materijalno zadovoljstvo. Ako su vladari ovih kuća prijatelji i u dobrom su odnosu u položajima u natalnoj karti, onda postoji dobar potencijal za zadovoljavajuće i duhovno ispunjavajuće partnerstvo u životu.

Ovo je vrlo važno, jer je konačni smisao partnerstva ili braka oslobođenje od vezanosti. Znači “brak” (sedma kuća) treba biti u dobrom odnosu sa “oslobođenjem” ili mokšom (dvanaesta kuća).

Tom logikom možemo primijetiti da će neki znakovi (kada su ascendenti u tim znakovima) imati bolje potencijale od ostalih, jer su vladari spomenutih kuća prirodni prijatelji. Kod drugih ascendenata vladari tih kuća su prirodno neprijatelji. Dobre potencijale imaju: Bik, Rak, Lav (polovično), Djevica, Škorpion te Riba.

Istim načinom možemo provjeriti odnos ascendenta i sedme kuće, i njihovih vladara. U tom slučaju ascendent predstavlja osobu, a sedma kuća partnera ili partnericu. Ascendent je dharma, a sedma kuća je kama, i na taj način gledamo omjer životnih vrijednosti i zadovoljenja želja. U kakvom su odnosu ta dva područja života?

Ako je odnos vladara ascendenta i vladara sedme kuće pozitivan, onda zaključujemo da osoba ima dobru sposobnost da stvori kvalitetno partnerstvo. No, opet pogledavši prijateljstvo između vladara znakova i pripadajućih vladara sedmih kuća od istih znakova, vidimo da niti u jednom slučaju te dvije planete nisu obostrani prijatelji.

Znači, bilo koji znak ascendenta da uzmemo, neće biti potpuno prijateljski sa svojom sedmom kućom, odnosno partnerom ili partnericom. Zaključak je da ne postoji idealno partnerstvo, odnosno ovaj svijet nije lišen barem minimalnih problema u partnerstvu, braku i odnosu općenito. To konačno može značiti da istovremeno u potpunosti zadovoljiti dharmu i kamu izgleda poput nemoguće misije.

Relativni položaj vladara sedme kuće u odnosu na ascendent, s druge strane, predstavlja konačni rezultat partnerstva. To znači da netko može imati slabe sposobnosti stvaranja kvalitetnog odnosa, a ipak imati dobro partnerstvo i obratno (ako je vladar sedme kuće dobro ili loše pozicioniram u odnosu na ascendent).

“Karma” ili sudbina igra određenu ulogu, što znači da određeni dio sreće ili nesreće konzumiramo kao “nagradu” ili “kaznu” za djela koja smo činili (ili nismo) u prošlim životima.

Alati đjotiša nam mogu opisati još mnogo zanimljivih činjenica o partnerstvima. U đjotišu postoji jedinstveni koncept arudha, što znači “odraz” ili “iluzija”. Kada sebe gledamo u zrcalu naš odraz je naša slika, iluzija nas samih.

Na sličan način možemo promatrati svako područje života, odnosno tehnikama đjotiša možemo vidjeti vanjsku sliku, odraz ili iluziju o bilo kojem području života, uključujući i partnerstva.

Obično je tako da okolina vidi naš odraz, dok je pravi sadržaj skriven i nepoznat onima koji nas površno poznaju. Zato arudhe određenih kuća imaju važnost u određivanju reputacije u vanjskom smislu i prognoziranju nekih značajnih događaja na vanjskom, vidljivom, materijalnom, nivou.

Arudha dvanaeste kuće (nazivamo je Upapada lagna, a u natalnoj karti označena je simbolom UL) na taj način predstavlja uspjeh partnerstva na vanjskom nivou, da li uopće postoje vanjske okolnosti koje podržavaju uspjeh braka i ostvarenje istinske svrhe braka, kao utočišta za dvije duše koje teže ostvarenju duhovnog ispunjenja ili mokše.

Odraz sedme kuće (u natalnoj karti predstavljen simbolom A7, kao arudha sedme kuće) predstavlja odraz ili sliku ljubavnog odnosa, odnosno kame, želje za zadovoljstvom kroz partnerstvo.

Odraz ascendenta nazivamo arudha lagna i predstavljamo ga simbolom AL. On nam govori o reputaciji i ugledu, vanjskoj slici nas samih, kako nas okolina vidi i doživljava. AL je odraz naše dharme.

Odnos ova tri elementa u natalnoj karti govori o tome koliko će se ljubavni odnos zaista u vanjskom smislu uspjeti konzumirati, da li će postojati povezanost i privrženost koja će biti zadovoljavajuća, pa čak i mjerljiva.

Problem u odnosu može nastati kada se zaljubimo u “vanjsku” osobnost. Ono što je osoba u društvu prijatelja, u vanjskom okruženju, zaljubimo se u njenu reputaciju i ugled u društvu. Svatko od nas ima dvije strane – “prava” osoba i “druga” osoba (AL i lagna, odnosno odraz ascendenta i sam ascendent).

Kad se zaljubiš u pravu osobu ne poznaješ onu drugu osobu. Druga se osoba prije ili kasnije razotkrije i nije obavezno da će nam se svidjeti. Peter De Vries tvrdi: “Problem u braku je što se zaljubimo u osobnost, a moramo živjeti sa karakterom”.

Arudha lagna predstavlja vanjsku osobnost, a ascendent, Sunce te Mjesec predstavljaju pravi karakter na tri različita nivoa (tijelo, duša i um). Važno je uzeti u obzir obje slike i donijeti kompletni zaključak.

Egzistiramo u materijalnom svijetu i sa sobom nosimo karmu ili uvjetovanosti. Utjecaj materijalne prirode se jasno može vidjeti u natalnoj karti i ne može se zanemariti. Poznavajući te utjecaje, uzimajući ih kao smjernice u životu, možemo sebi i drugima pomoći i donositi kvalitetnije odluke.

 

Dean Valentić