Prije svega želim napomenuti da u ovom osvrtu na horoskop za 2017. godinu koristim sistem vedske astrologije odnosno đjotiš. Postoje male razlike u položajima planeta između ovog sistema astrologije i sistema koji se uobičajeno koristi u kulturi zapadne hemisfere. Perspektiva đjotiša vuče svoje korijene iz tradicije koja se tisućljećima razvija na indijskom potkontinentu, a u današnje doba globalizacije postaje sve pristupačnija, razumljivija i praktično upotrebljiva za ljude na cijeloj planeti.

Zodijak se u đjotiš astrologiji bazira na položajima fiksnih zvijezda na nebu. To znači da se koristi “nepokretni zodijak” (sideralni zodijak) koji predstavlja “konstantu u vječnosti” nasuprot tropikalnog zodijaka (koristi ga zapadna astrologija), koji se bazira na pomičnoj točki proljetne ravnodnevnice. Tropikalni se zodijak stoga naziva “pokretni zodijak”.

U tumačenjima natalnih karti perspektiva đjotiša govori o trenutnom zadatku duše na putovanju u karmičkoj evoluciji. Ako gledamo svjetovne događaje i okolnosti, onda ta perspektiva govori o zadatku zajednice ili društva u odnosu na globalna dešavanja i trenutak u povijesti. U tom duhu preporučam da se shvate sljedeća tumačenja.

Početak 2017. godine pokazuje da će to biti godina prekretnica i revolucija, ali trebamo shvatiti da se to dešava kao nastavak svega što je započelo u 2016. godini, ili ranije. No, neće se u ovoj godini desiti ogromne promjene, kakve dosad nisu viđene. Već naslućujemo što se sve može desiti, iako to možda sami sebi ne priznajemo, jer očekujemo da će “biti bolje” i slično. Mislim da svatko od nas zna jako dobro prepoznati trenutak i trendove, koji se odvijaju globalno, ali i individualno u životu svakoga pojedinca.

I 2016. godina, kao i ona prije nje, bile su godine promjena. Promjena je zapravo konstantno stanje, koje se uvijek dešava. No, tokom 2017. godine Saturn prelazi u sideralni znak Strijelca i napušta Škorpiona. To je promjena koja se dešava svake dvije i pol godine. Škorpion sam po sebi predstavlja promjenu i preobrazbu, a Saturn je u tom znaku blokirao promjene koje se trebaju i moraju desiti.

Sada se situacija mijenja i Saturnova kočnica neće više biti na području promjene koju trebamo obaviti. Znači, potencijal promjene koji je započeo tokom 2013. i 2014. godine je tokom 2017. godine zreo za manifestaciju, nakon što smo prošli kroz suočavanje sa negativnostima i pozivima na odgovornost za svoju osobnu promjenu, koja je uzročno-posljedično povezana s globalnom promjenom.

 

Pogledajmo početak 2017. godine, popratimo stanje planeta u siječnju/januaru, a zatim ćemo nastaviti dalje kroz godinu.

Nova 2017. godina počinje sa krajnostima, što je i vizualno vidljivo u karti neba. Sve planete, izuzev Marsa, nalaze se ukliještene između položaja Rahua i Ketua. Ova kombinacija predstavlja odlaske u krajnosti, jer je vidljivo da polovica zodijaka od Vodenjaka do Lava nema planeta, niti jedna planeta nije u tom dijelu neba.

Sve planete su u obruču koji tvore karmički čvorovi koji predstavljaju potrebu uravnoteženja i usmjerenja na sljedeći korak u evoluciji. To znači da se samim početkom godine otvara potencijal nestabilnosti i odlaska u krajnosti u traženju usmjerenja te prirodnog i spontanog koraka koji donosi ispunjenje svrhe. Prvi zaključak je dakle da nam je tokom 2017. godine potrebna ravnoteža, odnosno dobar dio energije treba ulagati u stvaranje ravnoteže, globalno i individualno.

Mars se do 20. siječnja/januara nalazi u sideralnom znaku Vodenjaka i on je jedini koji izlazi iz obruča stvorenog od strane karmičkih čvorova, Rahua i Ketua. Nalazi se u konjunkciji sa Ketuom u samom početku nove godine i tako ostaje sve do 20. siječnja.

Konjunkcija Marsa i Ketua predstavlja potencijalno nestabilnu energiju. Mars je bog rata čija energija treba biti disciplinirana kako bi bila korisna. Ketu predstavlja krajnost opterećenja prošlošću, sputanost i ograničenja koja nasljeđujemo kao ostatak prošlosti. Sve se dešava u znaku Vodenjaka koji je revolucionar, inovator, onaj koji traži alternativne načine, ali u svakom slučaju orijentiran na zajednicu i dijeljenje višeg znanja potrebitima.

Do kolovoza/augusta 2017. godine Ketu predstavlja opterećenja koja su u prošlosti stvorena na nivou zajednica, suradnje, nepravilno upotrijebljenih interesa pojedinaca unutar zajednica i slično. Mars svojom dinamikom u prvih 20 dana 2017. godine želi inovacije na tim područjima, oštar je i direktan u iznošenju rješenja i, ako nije kontroliran, može povrijediti. Općenito konjunkcija Marsa sa čvorovima (u ovom slučaju Ketu) donosi povećani potencijal za nagle i neočekivane izljeve energije.

Ketu razotkriva tajne, a Mars je dinamičan i pun energije. Budimo zato pažljivi u svim aktivnostima, sportu, natjecanjima, a pogotovo putovanjima (pogotovo zrakom, jer se konjunkcija dešava u zračnom znaku Vodenjaka. No treba pripaziti i na vodu i putovanja vodom, jer samo ime Vodenjaka govori o simbolici “vode”, a i znak Vodenjaka prebiva u “vodenim dubinama” i stanuje “na zapadu”. Zato povećajte oprez i prevenciju na putovanjima preko vode, zraka, pogotovo prema zapadu).

Rahu je pred početak 2017. godine ušao u sazviježđe (nakšatru) pod imenom Magha. U ovom sazviježđu Rahu će se zadržati od 9. prosinca/decembra 2016. do 18. kolovoza/augusta 2017. godine. Ono što je zanimljivo je da je ovo sazviježđe pod vladavinom Ketua dok se Ketu trenutno (sve do 14. travnja/aprila 2017. godine) nalazi u sazviježđu Šatabiša, koje je pod vladavinom Rahua. Dakle, Rahu će biti u sazviježđu Ketua, a Ketu u sazviježđu Rahua. Rahu i Ketu su ovim položajima osnaženi. “Magha” znači moćan ili snažan. To je sazviježđe čiji je simbol tron ili kraljevsko prijestolje. Prvo je sazviježđe u Lavu odnosno otvara drugi krug (ili drugu trećinu) od 27 sazviježđa.

Zodijak možemo podijeliti u trećine, prva je od Ovna do kraja Raka, druga trećina je od Lava do kraja Škorpiona, a treća od Strijelca do kraja Riba. U točkama gdje se ove trećine spajaju postoje sjecišta ili spojne točke vatrenih i vodenih znakova, ali i nakšatri. To su točke izuzetne promjenjivosti i nestabilnosti. Zovu se gandante ili “čvorovi koji se nalaze na kraju”. U tim se točkama dešavaju prekretnice i burne reakcije. Ovaj tranzit Rahua kroz to područje horoskopa je još jedan razlog zašto možemo 2017. godinu nazvati prekretnicom, završetkom određenog ciklusa u karmičkoj evoluciji i početkom nove faze.

Rahu u Ketuovom sazviježđu predstavlja potencijal velike neravnoteže i odlaska iz jedne krajnosti u drugu. Pošto Rahu predstavlja opsesiju koja graniči sa manipulacijom (i često prelazi u manipulaciju) ovaj tranzit mogao bi biti vrlo nestabilan pogotovo na području politike, vodstva, autoriteta i odanosti tradiciji, ali i manifestaciji osobnog identiteta kroz kreativnost i stvaralaštvo, inventivnost i originalnost. Božanstva koja vladaju ovim dijelom neba su Pitri, to su preci. Njihovo značenje je vezanost za povijest i tradiciju. Ta vezanost mogla bi otići u krajnosti i stvoriti neravnotežu u društvu.

Cilj ove nakšatre je artha ili ekonomski rast i napredak u materijalnom smislu. Kvaliteta je tamo-gune odnosno odlike neznanja i iluzije. Na ovom dijelu neba se duša zapetljava u poistovjećivanje sa iluzijama i lažnim imenovanjima u materijalnom svijetu. Ego (Sunce) je ovdje na vrhuncu, a zbog vladavine Ketua, ego može preuzeti iluzorne vrijednosti ili izgubiti svjesnost o izvornom identitetu, tražiti ispunjenje na krivim mjestima, predstavljati se za nešto što ustvari nije i slično.

Sve to može dovesti do emotivne i mentalne uznemirenosti te gubitaka mnogih dobrobiti. Bitno je da tokom ovog tranzita (što znači do 18. kolovoza/augusta sljedeće godine) budemo odani ispravnim vrijednostima i izvornom identitetu. Sve ostalo je iluzija koja se tokom ovog tranzita vrlo jaka. Preci predstavljaju odanost tradiciji. Svatko od nas treba biti zahvalan za sve što smo dobili rođenjem, a zasluga je predaka. Zato svima zaslužnima treba odati poštovanje. No, znak Lava predstavlja ego koji se uzdiže iznad svega i svih. Putovanje Rahua kroz Lav je već donijelo preokrete na svjetskoj političkoj sceni, a najuzbudljivije transformacije nas tek očekuju.

Rahu u Lavu donosi revoluciju, razvrgava lažne vođe, bezobrazno preokreće vrijednosti i slično. U svakoj revoluciji postoji i sjeme budućeg poretka, odnosno mogućnost da se promijenimo (sebe i svijet oko sebe) na način na koji želimo. Koliko god nestabilnosti nas očekuje toliko će postojati i prilike za promjenu koju priželjkujemo. S druge strane Mars u Vodenjaku u prvih 20 dana ove godine može izvrsno djelovati unutar zajednice, koristiti društvene strukture, modele, sisteme, institucije i prijatelje. To je izvrsno za znanstvena istraživanja i testiranja, jer Mars je inovator koji želi uvesti novine u društvo i zajednicu.

Vodenjak je pod vladavinom Saturna i zbog toga je privržen tradiciji, uspostavljenim pravilima, strogoj definiciji i institucionaliziranosti. S druge strane Vodenjak je revolucionar koji se usudi ispitivati (stavljati na kušnju) pravila i zakone tradicije i kulture. Saturn je upravo onaj koji se pobunio i odmetnuo od lažne autokracije. Zato Mars u Vodenjaku nailazi na plodno tlo u istraživanjima i eksperimentima.

Mars predstavlja inovatora koji se usudi preći preko granice i na taj način ostvaruje svoju slobodu i nezavisnost. No, Vodenjak se prije ili kasnije reformiran vraća tradiciji i sigurnoj zoni konformizma. Zato će ovaj položaj Marsa ponekad biti problematičan. Trebati će naučiti ravnotežu između osobnih sloboda i djelovanja po diktatu zajednice i okoline. To će ponekad biti izvor zbunjenosti. To je naglašeno položajem Ketua u znaku Vodenjaka i ta tema je značajna sve do kolovoza 2017. godine.

Pošto položaji Rahua i Ketua predstavljaju ravnotežu, koju je potrebno uspostaviti, potrebno je razumjeti njihove položaje i shvatiti kako oni djeluju globalno na društvo i zajednicu, ali i individualno na svakoga od nas. Ketu u Vodenjaku predstavlja prošlost koja nas opterećuje. No, ta prošlosti i iskustva iz prošlosti su temelj na kojem gradimo budućnost i, stoga, od prošlosti se ne možemo odreći, jer je ona dio nas. No, možemo se nadograditi i unaprijediti se. To je svakako potrebno i Ketu predstavlja taj korijen na osnovu kojega u periodu do 18. kolovoza/augusta 2017. gradimo našu nadogradnju.

Ketu u Vodenjaku predstavlja potrebu da se odvojimo (bolje rečeno unaprijedimo) od djelovanja u grupi ili zajednici. Da unaprijedimo ili nadogradimo naša prijateljstva, suradnju, odnose sa ljudima koji nas podržavaju, ali i sa onima koji su suparnici. Ketu u Vodenjaku traži da se uzdignemo iznad robovanja okolini, osrednjosti, prosjeku. Potrebna nam je viša kvaliteta odnosa i suradnje, i to se globalno dešava, kao i u životu svake individue koja je djelić zajednice. Način kako se odnosi mogu poboljšati je u ovom tranzitu je isticanje individualnosti, originalnosti, individualne posebnosti i jedinstvenosti. Trenutno osjećamo zasićenje u zajednici zbog premalo isticanja individualizma.

Sami smo svjedoci da zasićenje socijalizmom (ili komunizmom) može donijeti drugu krajnost u društvu i zajednici. No, rješenje nije odlaziti iz krajnosti u krajnost. Planetarni položaji između čvorova Rahua i Ketua već neko vrijeme pokazuju upravo te krajnosti i snažnu polarizaciju društva. Svatko od nas treba pronaći svoju ravnotežu između manifestacije svoje originalnosti, posebnog kreativnog genija kojeg svatko od nas posjeduje i suradnje u zajednici. Individualizam i kolektivizam su dvije krajnosti i trenutno su one u potrebi uravnoteženja.

U ovom se periodu stoga trebamo učiti ne samo kako da zadržimo individualnost (koja je neophodno potrebna društvu) nego i da inzistiramo na originalnom pristupu izvorne individualnosti. Imamo priliku suočiti se sa teretom prošlosti koji se odnosi na sudjelovanje u zajednicama ili kooperaciji. Ovo je prilika preobrazbe tih dotrajalih obrazaca. Ovo je odličan trenutak za društvene reformatore, aktiviste, ali i one koji su ekonomski angažirani. Ketu u Vodenjaku je agent društvene promjene, eksperimentator sa društvenim reformama te inicijator novih pravaca i pokreta u znanosti i filozofiji. Traži se jednakost, ali dominantno usmjerenje je u razvoju individualnosti.

Opasnost ovog položaja je u nevezanosti. Možemo djelovati kao reformatori, ali bez preuzimanja odgovornosti za eventualni neuspjeh. U slučaju neuspjeha sve se pripisuje neizbježnoj sudbini, lošoj karmi ili slično. Reformatori ponekad vrše svoju aktivnost kao dužnost prema uzvišenom cilju i često nisu vezani za rezultate. U tom pristupu je potrebno pronaći ravnotežu.

S druge strane je Rahu u Lavu koji predstavlja porast ambicije da se bude prepoznat kao jedinstven, originalan, poseban, izvrstan… Predstavlja fascinaciju sa vodećim ulogama, sa glamurom i sjajem. Zbog te snažne želje, koja je uzrokovana neravnotežom iz prošlosti, možemo biti zavedeni pretencioznim političkim položajima ili općenito položajima moći i utjecaja. To se često dešava zbog privilegija i povlastica koje dolaze sa vodećim položajima.

Rahu je također revolucionar koji razvrgava stare i ustaljene vrijednosti na području vodstva. U svakom slučaju predstavlja ekstreme. Ako imamo priliku upoznati ekstreme u ovom periodu izuzetno je važno zadržati uravnoteženost kako nas ti ekstremi ne bi zaveli. Ono što trebamo tražiti je priznanje originalne izvornosti, genijalnosti i jedinstvenosti.

Trebamo tragati za istinskim vrijednostima svakoga od nas i potaknuti izražavanje individualnosti. To je velika prilika za gradnju samopouzdanja i vjere u osobnu vrijednost unutar zajednice. Prilikom ostvarenja tih težnji trebamo se kloniti manipulacija. Oni koji manipulativno djeluju i predstavljaju se kao vođe zajednice (a to je karakteristika Rahua) bit će prije ili kasnije ekskomunicirani iz iste zajednice. Rahu u Lavu, također, može donijeti i neka nova lica ili nove igrače na scenu vodstva društva i zajednice, ali i u svakome od nas probuditi (novog ili obnovljenog) lidera ili vođu, hrabrog i punog samopouzdanja poput Lava.

 

Istovremeno, dok se opisano dešava, Jupiter putuje kroz sideralni znak Djevice, od 11. kolovoza/augusta 2016. do 12. rujna/septembra 2017. godine:

Djevica je pod vladavinom Merkura, koji je intelektualni racionalista preokupiran detaljima, analizom, statistikom i logikom. Jupiter u ovom znaku teško pronalazi mjesta za vjeru, idealizam i optimizam koje predstavlja. Znanje i mudrost, ako je Jupiter u Djevici, treba koristiti praktično, konkretno i u svrhu služenja. Djevica, kao šesti znak, predstavlja služenje. Ako se svećenik ili učitelj (Jupiter) nalazi u realističkom okruženju Djevice, jedini način da dokaže svoju vjeru i vrijednosti je da učini nešto praktično, nešto što se može vidjeti ili izmjeriti. To je izazov za ovaj položaj Jupitera.

Sve to znači da tokom ovog tranzita možemo pronaći konkretne i praktične načine i metode kako ćemo svoje ideje pretočiti u realnost ili barem bliže realnosti. Odličan period za planiranje i stvaranje strategija i modela za uspjeh u bilo kojem području. Ovo je prilika da premostimo jaz između ideja i praktičnog ostvarenja istih te da komuniciramo o tome.

Ono na što treba obratiti pozornost i to je tendencija ovog položaja da se ne pogubimo u manje važnim detaljima odnosno da od drveća ne primjećujemo šumu. Zbog opterećenosti detaljima i sitnicama inteligencija može postati kritična, pa možemo završiti u argumentiranju i pronalaženju grešaka. No, u svakom slučaju Jupiter je dobronamjeran, tako da ti nedostaci nemaju svrhu skretanja osobe sa životnog puta nego mogu uzrokovati trenutnu zbunjenost i neke krive odluke.

Ovo je odličan period za razvoj znanja na području medicine, literarnog stvaralaštva, služenja (socijalni rad, dobrotvorne, humanitarne udruge, ustanove…), za matematiku, znanost općenito, statistiku, planiranje strategija, organiziranje, arhiviranja. Zbog pomalo krutog ili preracionalnog pristupa, učitelji previše pažnje daju detaljima i zanemaruju široku sliku. Može se razviti pretjerana vezanost za službene procese, norme, principe, zakone, obaveze i dužnosti, a bez dubljeg razumijevanja principa koji se nalaze iza svega.

Još jedan nedostatak je pretjerana uslužnost koja se javlja zbog inteligencije koja je opterećena optužbama, krivicom, argumentiranjem, služenjem i slično. Jednostavno rečeno, tokom ovog tranzita treba pronaći sredinu između “uske slike” (detalja, sitnica, prvih koraka koje trebamo napraviti prema cilju ili idealu) i “široke slike” (vjera, ideali i široki horizonti, odnosno konačnog cilja i ideala).

 

Saturn se nalazi u sideralnom Škorpionu od 2. studenog/novembra 2014. godine do 26. siječnja/januara 2017. godine:

Ovaj tranzit je na izmaku, pa planetarni trend koji predstavlja Saturn mijenja se samim početkom 2017. godine. Saturn pred proljeće postaje retrogradan te će se točno prvog dana ljeta, na ravnodnevnicu 21. lipnja/juna, vratiti u znak Škorpiona i tu će ostati do 26. listopada/oktobra 2017. godine. Konačni izlazak Saturna iz Škorpiona je zapravo u jesen 2017. godine. Znači Saturn se tokom 2017. godine od 26. siječnja/januara do 21. lipnja/juna nalazi u znaku Strijelca, od 21. lipnja do 26. listopada/oktobra u znaku Škorpiona i od 26. listopada 2017. do 24. siječnja/januara 2020. godine u sideralnom znaku Strijelca.

Gibanje Saturna predstavlja suočavanje sa istinom na određenim područjima našega života. Suočavanje sa istinom u Saturnovom se slučaju dešava tako da prvo spoznamo negativnosti. Kada se upoznamo sa onime što ne valja trebamo preuzeti odgovornost i odstraniti sve što nam u životu nije potrebno i što ne služi našoj svrsi. Zato Saturnov tranzit predstavlja područje u kojem se odričemo ili trebamo odustati od onih stvari koje nemaju funkciju, koje su suvišne i nepotrebne.

Takav proces u samom početku zna biti bolan jer se možda treba odreći nekih stvari, ljudi ili okolnosti za koje smo vezani. Ili se možda moraju promijeniti neke navike što, također, može biti neugodan proces. Izlazak iz zone komfora, na koji nas tjera Saturn, bolan je, ali koristan proces. Zbog toga se u samom početku Saturnovog tranzita opiremo promjenama, kruti smo i nefleksibilni na određenim područjima.

Škorpion je znak koji od nas zahtijeva mnogo. To je znak transformacije, pa u spoju Saturna (koji ne želi promjenu) i Škorpiona (koji je agent promjene) postoji sukob. U Škorpionu Saturn kaže “ne” misterioznom, skrivenom, instinktivnom, nepredvidivom i nenajavljenom, svemu što je hitno i što uključuje krajnosti ili granične situacije, okolnosti, događaje i ljude. Saturn na tom nivou stvara ograničenja čija je svrha suočavanje sa negativnostima i nakon toga pročišćenje ovih područja. U konačnici na ovim nivoima slijedi prihvaćanje odgovornosti i stabilizacija.

Ovo predstavlja energiju koja se boji otkrivanja privatnosti ili tajni, boji se kontrole unutarnjih okolnosti ili sigurnosti, ili jednostavno od ljudi i događaja koji pokušavaju prodrijeti u unutrašnjost bića ili života na bilo koji način. Zbog toga Saturn u Škorpionu stvara psihološki otrov koji djeluje u obliku straha od uništenja i promjene. No, zapravo primarna funkcija tog otrova je zaštita. Želimo zaštititi svoje osjetljivo jezgro koje je pred neophodnom potrebom promjene.

Takav je utjecaj Saturna prisutan već od kraja 2014. godine. To znači da smo poprilično dobro apsorbirali lekcije sa promjenama koje smo trebali obaviti i dopustiti sebi da se razotkrijemo u svrhu promjene. Najveća lekcija ovog tranzita je bila i još uvijek jest upravljati svojim iskustvima promjene, a ne prestati sa iskustvom promjene zbog straha, neuspjeha iz prošlosti, razočarenja ili frustracija.

Krajem siječnja 2017. godine očekuje nas kratkotrajna promjena Saturnovog tranzita. No, početkom ljeta Saturn se ponovo vraća u Škorpiona i daje nam ponovljenu priliku da dovršimo lekcije koje nismo uspjeli završiti tokom njegovog tranzita od kraja 2014. do početka 2017. godine. Saturn će biti u retrogradnosti od 6. travnja/aprila do 25. kolovoza/augusta 2017. godine. Njegova retrogradnost suočava nas sa strahovima zbog neuspjeha iz prošlosti. Možda smo napravili neku grešku ili možda imamo osjećaj kao da nas očekuje neka kazna zbog propusta, i slično.

Saturn je vrhunski pravednik i u trenucima svoje retrogradnosti vraća nas u prošlost i traži odgovornost za sve napravljeno i nenapravljeno. Pogotovo u njegovom ponovljenom boravku u Škorpionu imat ćemo priliku za napraviti inventuru svih odgovornosti koje jesmo ili smo trebali preuzeti. Znači, to je ponovljena šansa da obavimo sve ono što smo u zadnje dvije godine propustili, a što će nam predstavljati kvalitetan temelj za buduće projekte.

Odbacivanje nepotrebnog uvijek rezultira olakšanjem i osjećajem slobode. Kada prihvatimo sebe i druge, oprostimo sebi za sve nedostatke i greške te preuzmemo odgovornost za svoje izbore u životu, možemo biti slobodni i nesputano se kretati prema ostvarenju svoje svrhe. To je cilj Saturnovog djelovanja. Područja i načini djelovanja mogu biti različiti, za svakoga od nas će to biti neka druga domena života, ali u konačnici svi imamo istu funkciju; da se oslobodimo negativnosti i krenemo prema ostvarenju svoje svrhe.

Krajem siječnja/januara Saturn prelazi točku između Škorpiona i Strijelca. To je jedna od tri točke u zodijaku gdje se spajaju vodeni i vatreni znakovi, a već je spomenuta u opisu tranzita Rahua. Saturn će tri puta preći preko ove točke, prvi put krajem siječnja, drugi puta kada se vrati u Škorpiona, za ravnodnevnicu 21. lipnja/juna, a treći put kada konačno pređe u znak Strijelca 26. listopada/oktobra 2017. godine. To je još jedan razlog zašto ovu 2017. godinu možemo smatrati nestabilnom godinom prekretnice.

Saturnov tranzit preko Strijelca u opisanom terminima donosi drugačije okolnosti od onih na koje smo već navikli u zadnje dvije godine. Saturn u Strijelcu predstavlja karmičku dužnost (obavezu) da se uvedu red i norme u područje vjerovanja, idealizma, religije, visokog obrazovanja i slično. Saturn predstavlja osobe iz nižeg statusa u društvu ili osobe koje su na bilo koji način marginalizirane, obespravljene, siromašne, bolesne i slično. Područje Strijelca predstavlja visoku edukaciju, religiju, tradiciju, kulturu i povezana područja društva.

Ulaskom Saturna u ovo područje zodijaka osobe nižeg statusa, koje bi se inače smatrale manje vrijednim, dobivaju pristup višem znanju i eventualno odgovornim položajima na takvim mjestima. To je milost Saturna – brine se za bolesne, siromašne, obespravljene, marginalizirane, iskorištene, i tako dalje. Njima se daje pristup višem znanju i vrijednostima. Možemo reći da se marginaliziranima daje pristup elitizmu.

Saturn traži dublje razumijevanje područja viših vrijednosti, religije i humanizma, filozofije, umjetnosti, kulture i tradicije. Ovaj tranzit će preispitati sve ove vrijednosti. Težnja Saturna je povratak na izvorne vrijednosti. Zato će svi rituali i ceremonije, običaji i dogme, koji su sami sebi svrha te koji nemaju dubljeg značenja, biti dovedeni u pitanje opstanka.

S jedne strane Saturn nas vraća tradiciji i stoga naizgled ograničava pristup višim vrijednostima, a s druge strane nametnuta ograničenja služe pročišćenju. To će biti teme djelovanja Saturna u sljedećem tranzitu – od dogme do izvornih vrijednosti na području istine, morala, religije, edukacije, kulture, tradicije i slično. Ovaj tranzit daje izvrstan potencijal za podučavanje osnovnog znanja u javnim školama ili na mjestima koja nisu namijenjena eliti. Spoj discipline i svrhe daje odlične potencijale sportske trenere, mentore ili vođe/ideologe lokalnih zajednica.

Naša želja ka sigurnošću i stabilnosti u religiji, obrazovanju, životnim vrijednostima, moralu i filozofiji se tokom ovog tranzita povećava. Stoga će se ojačati pripadnost tradicijama uspostavljenim u davninama, velikim i stabilnim organizacijama ili institucijama sa jasno određenim sistemom članstva, pravilima ponašanja i ritualima. No, još jedan, negativan, efekt može biti i otuđenje od svojih religijskih korijena ili nestanak tradicije zbog površnog ili pogrešnog slijeđenja iste. Sve što nije duboko ukorijenjeno u istinskim vrijednostima imat će poteškoća u opstanku.

Osim što se trend Saturnovog tranzita mijenja, dešava se i promjena položaja u sazviježđu (nakšatri). Čim Saturn uđe u Strijelca ulazi u područje nakšatre pod nazivom Mula. Sama riječ “mula” znači “korijen”. Ova riječ simbolizira početak i izvor svega, a ako gledamo prema ovom sazviježđu zapravo gledamo prema centru galaksije u kojoj se nalazimo. Ta skupina zvijezda daje dobru i inteligentnu prosudbu, interes za duhovne teme (teme koje govore o uzroku ili korijenu sve kreacije i života). Simbol “korijena” predstavlja ukorijenjenost u ispravnim vrijednostima.

Božanstvo koje upravlja ovim sazviježđem je Niriti ili božica uništenja Samo ime “Niriti” se može prevesti kao nesreća. U vedskim spisima ova je božica opisana kao kćerka Adharme (bezbožnosti) i Himse (nasilja), majka je Mritju (smrti) i Bhaja (straha). Neki tekstovi je navode pod imenom Alakšmi ili suprotnost božice Lakšmi (sreća, obilje i prosperitet). Saturn u tranzitu kroz ovo područje naglašava ove arhetipe.

Pošto je ovo, također, točka spajanja vodenog i vatrenog elementa (granica između Škorpiona i Strijelca) ovdje možemo govoriti o određenom uništenju jednog elementa kako bi dobili zadovoljavajuću kombinaciju ili konačno rješenje. No, simbol uništenja je neophodan u prirodi, jer da bi nešto novo nastalo prvo se ono što je staro, nekorisno i suvišno treba uništiti odnosno zamijeniti novim. Tako je uništenje samo jedan od normalnih procesa u prirodi i za to je zaduženo božansko biće kojeg nazivamo Niriti, koji vlada ovim djelom neba.

Vladar ovog dijela neba je Ketu što opet govori o važnosti utjecaja čvorova Rahua i Ketua, trenutno. Kao što sam opisao oni su osnaženi položajem u nakšatrama čiji su međusobni vladari, a i Saturn je u nakšatri pod vladavinom Ketua. Južni Mjesečev čvor razotkriva tajne i misterije te se bavi nepoznatim. Vratimo se opet na simbol korijena koji prodire u nepoznato, skriveno i nevidljivo te donosi istinu o unutarnjem svijetu. Na taj imamo priliku suočiti se i preuzeti odgovornost za povezivanje sa unutarnjom istinom, srži ili centrom unutarnje galaksije.

Još jedan od simbola ovog sazviježđa želim naglasiti kao vrlo važan, a prisutan je i u kretanju Rahua i Ketua. Simbol ovog sazviježđa mogli bi grafički predstaviti kao svežanj korijena (ili grančica) koji su vezani zajedno. To predstavlja unutarnju snagu, jer je jedan korijen ili jednu grančicu lako slomiti, ali ako imamo svežanj od mnogo grančica, ili u ovom slučaju svežanj od mnogo korijena, teško ih je slomiti. Ovdje je, također, prisutna simbolika zajedništva i suradnje. To je vrlo važna tema u 2017. godini, također, zbog tranzita Rahua i Ketua područjima sideralnih znakova Lava i Vodenjaka.

Rahu u Lavu djeluje na taj način da potiče nadmetanje i želju da dokažemo kako smo bolji, kako je naš put bolji od puta drugih ljudi, i slično. A to je činjenica vidljiva u ljudskom društvu. Najjači su milijunima godina preživljavali i tako održavali genofond. No, ne živimo više u prvobitnoj zajednici.

S jedne strane je naš fokus s tjelesne snage preseljen na područje znanja i intelektualnih dostignuća, pa se opet dešava da se nadmećemo u tome čija je ideja bolja ili čija je religija ona prava, tko ima pravo znanje i slično. S druge strane kako društvo evoluira dolazi do trenutka kada shvaćamo da je suradnja ustvari viši nivo društvenih interakcija od nadmetanja. Koncept koji se u vedskoj kulturi naziva “vasudhaiva kutumbakam” govori o univerzalnom jedinstvu svih živih bića, a spomenuta fraza doslovce znači “cijeli je svijet jedna obitelj”.

Ako samog sebe doživljavamo kao jednog, zasebnog i odvojenog od cjeline onda je nadmetanje sasvim logičan odabir. Samo jedan od nas može osvojiti zlatnu medalju ili poslovni ugovor. Svijet voli pobjednike. Ali kad shvatimo da svi pripadamo istoj obitelji onda nadmetanje postaje besmisleno. Ako vidimo svijet kao cjelinu, tada nema nadmetanja. Naša ruka se ne nadmeće sa našom nogom, jetra se ne nadmeću sa srcem. Zapravo svi organi rade za zadovoljstvo cjeline odnosno tijela. Jedino na taj način je dijelovima tijela omogućeno zdravlje i zadovoljstvo.

Ako se uspoređujemo sa drugima, razvijamo mentalitet nadmetanja i dokazivanja koji je u ovom trenutku vrlo naglašen, zbog tranzita Rahua kroz znak Lava. Sebe vidimo u odnosu prema drugima. No, kada vidimo cjelinu onda više nema uspoređivanja, jer shvatimo da svatko ima svoju jedinstvenu funkciju. Iako je ta funkcija različita, ona je jednako vrijedna kao i bilo koja druga te čini neizostavni dio cjeline.

Ketu u Vodenjaku predstavlja opterećenje sa negativnim aspektima suradnje poput robovanja dogmi ili ustaljenim vrijednostima, koje ne dopuštaju razvoj individualnosti. Reakcija na taj teret prošlosti je želja da se manifestira ono što u prošlosti nije bilo moguće, a to je slobodna individua koja je u potpunosti jedinstvena i originalna. Ali sloboda zahtijeva odgovornost. Bez odgovornosti sloboda nas vodi stranputicom prema manipulaciji i zloupotrebi raznih vrsta. Ravnoteža između ove dvije krajnosti je u 2017. godini vrlo bitna.

Promjena položaja Mjesečevih čvorova Rahua i Ketua se dešava 18. kolovoza/augusta 2017. godine, kada Rahu ulazi u znak Raka, a Ketu u znak Jarca. To donosi drugačije teme i usmjerenje/uravnoteženje se mijenja. Taj tranzit će trajati godinu i pol dana.

Znak Raka predstavlja emotivno gnijezdo koje svi trebamo. To je mjesto gdje se osjećamo zaštićeno i sigurno. Rak je srce zodijaka i predstavlja emocije. Rahu u tom području neba govori o traženju zaštite, prvenstveno u emotivnom smislu. Nakon manifestiranja energija vođa, lidera ili oca, uzet ćemo ulogu majke, zaštitnice, one koja se brine, koja hrani i koja daje osjećaj doma, odnosno gnijezda kojem pripadamo. Evolucija u univerzumu se odvija tim smjerom.

Neravnoteže iz prošlosti koje nas mogu opterećivati tokom ovog tranzita dolaze iz područja krutosti, nefleksibilnosti, emotivne hladnoće ili zatvorenosti. Srce se tada treba otvoriti i riskirati da bude ranjeno. Shvatit ćemo da nema smisla više biti zatvoren, spoznat ćemo da na taj način ne rastemo i ne dopuštamo sebi da volimo i budemo voljeni. Ketu u Jarcu predstavlja disciplinu u pravila, koja nam doduše pomažu u ostvarenju ciljeva i interesa u životu, ali mogu stvoriti atmosferu koja guši osjećaje.

Ketu u Jarcu može biti izvrstan, ako želimo razviti ljubav koja nije pod utjecajem promjenjivih impresija ili doživljaja ovog materijalnog svijeta. Ketua u Jarcu možemo vizualizirati kao asketu koji meditira na vrhu najviše planine i na taj način spoznaje kako je ljubav prisutna svuda oko njega i u njemu. To znači da je ovaj tranzit izvrstan za spoznaju ljubavi koja je oslobođena privlačnosti, koje su bazirane na prolaznim vrijednostima poput tjelesne ljepote ili senzualnih užitaka. To je odskočna daska sa koje se trebamo odraziti i stvoriti dom, obitelj, zajednicu, državu, kolektiv, jednostavno rečeno, mjesto i okolnosti gdje možemo biti emotivno ispunjeni i zadovoljni.

 

Sljedeća promjena se dešava 12. rujna/septembra 2017. godine, kada Jupiter ulazi u znak Vage, i taj tranzit traje do 11. listopada/oktobra 2018. godine:

Vaga je pod vladavinom Venere koja nije planetarni prijatelj sa Jupiterom. Slično kao i u prethodnom znaku Djevice, Jupiter i ovdje nailazi na okruženje koju mu ne želi dobrodošlicu. U znaku Djevice problem je bio u traženju detalja, sitnica, kritiziranju, argumentiranju i slično. U tranzitu Jupitera kroz znak Vage, nedostatak može biti zavedenost senzualnošću (vladavina Venere) i popuštanje nekim kompromisima.

Vizija, uzvišena ideja koju Jupiter predstavlja, trebat će se podrediti suradnji. Zbog stvaranja ravnoteže u društvu može se desiti da žrtvujemo određene moralne principe. Ne trebam objašnjavati kako će takvo postupanje imati privremene rezultate za koje kažemo da su dobri te dugoročne negativne rezultate.

Ovaj period može biti izvrstan za pravnike i sve koji se brinu za društvenu pravdu, ali i za arhitekte i sve one koji stvaraju red i estetiku u društvu. Odličan je za diplomate i vanjsku politiku. Suradnja i kooperacija će se ekspandirati, partnerstva bilo kojeg tipa mogu prosperirati. No, pri ekspanziji suradnje u partnerstvima važno je uzeti u obzir mišljenje i želje drugih. Jupiter je izvrstan u pravljenju tih ustupaka i kompromisa, no treba pripaziti da ne radimo kompromise iz nekog nižeg zadovoljstva ili zbog zavedenosti.

 

Jupiter će biti retrogradan od 6. veljače/februara 2017. godine (29. stupanj Djevice) do 9. lipnja/juna 2017 godine (19. stupanj Djevice):

Kada su planete retrogradne možemo očekivati vraćanje u prošlost ili pogled prema unutra. Sve lekcije koje su povezane sa položajem Jupitera dolaze na ponovne ispite – mogu se pojavljivati osobe iz prošlosti, okolnosti koje smo propustili, situacije koje nismo završili i slično. Pogled u prošlost je poput inventure koja nam pomaže da završimo ono što smo davno započeli, ali nismo završili. To se može pogotovo manifestirati u trenucima kada je Jupiter u tranzitu retrogradan.

Posebnost Jupiterove retrogradnosti je simboličko “povlačenje u meditaciju”. Jupiter predstavlja znanje, mudrost, inteligenciju i visoke životne vrijednosti (moral, religiju i slično). Kao takav u retrogradnosti nam daje uvide u smisao ciljeva, vizija, planova, ideala koje prakticiramo ili slijedimo. U meditaciji imamo priliku dobiti uvide koji u svakodnevnom i rutinskom stanju svjesnosti ne možemo dobiti. Na sličan način period Jupiterove retrogradnosti možemo smatrati njegovom “meditacijom”, zbog potrebe za dubljim uvidima ili spajanjem sa svojom izvornom vrijednošću i originalnim sadržajem.

Ovaj period također možemo nazvati “spajanjem sa unutarnjim Guruom” koji je prisutan u srcu svakoga od nas. Vede opisuju kako je svaka živa čestica (duša ili atma) vječna, puna blaženstva i znanja. Znači znanje je već prisutno u nama, a u periodu retrogradnog Jupitera kao da imamo više šanse stupiti u kontakt sa riznicom znanja u našim srcima.

Provjerite koje lekcije donosi Jupiter u Vašoj natalnoj karti i na tim područjima su potrebni (ili omogućeni) dublji uvidi i spajanje sa izvorom znanja i mudrosti u trenucima retrogradnosti Jupitera.

 

Termini pomrčina tokom 2017. godine:

Pomrčine općenito predstavljaju trenutke prekretnice u kojima se razotkriva ono što nam je inače nepoznato i nevidljivo. Zbog vrlo nestabilnog utjecaja na glavna svjetleća tijela (Sunce i Mjesec), tokom pomrčina ti se trenuci smatraju vrlo nestabilnim i nisu preporučljivi za donošenje važnih životnih odluka ili pokretanje nekih važnih projekata i slično. Tri dana prije i poslije pomrčine preporučljivo je izbjeći takve odluke.

Pomrčine su trenuci kada manipulativni i zloćudni elementi Rahu ili Ketu “prekrivaju” ili oduzimaju svjetlost Sunca ili Mjeseca. To znači da je svjetlost duše (Sunce) ili uma (Mjesec) prekrivena ili oduzeta. U đjotišu se tradicionalno ne preporuča donošenje velikih životnih odluka upravo na dane pomrčina. Takvim danima preporuča se povećati molitvu, meditaciju, “sadhanu” ili duhovnu praksu. Višnu Purana, također, navodi da mudre osobe na dane pomrčina obustavljaju sve aktivnosti, pa čak i proučavanje svetih spisa.

Takvi trenuci znaju biti pogotovo intenzivni, ako se dešavaju blizu važnih točaka u horoskopu ili planetarnih položaja u specifičnom natalnom horoskopu. U trenucima pomrčine važno je zadržati uravnoteženost, jer intenzitet trenutka može preplaviti osobu i vrlo lako se mogu desiti prekretnice koje mogu imati štetan utjecaj. To je poput revolucije koja razotkriva ono što je nevaljalo te prijeti da će svrgnuti vladajući sistem i uspostaviti nove modele funkcioniranja.

Navodim datume pomrčina i točne stupnjeve na kojima se tada nalaze Sunce, Mjesec, Rahu i Ketu. Provjerite da li se ovi stupnjevi poklapaju sa položajima u Vašoj natalnoj karti te tih dana budite vrlo oprezni:

Pomrčina Mjeseca – 10. i 11. veljače/februara 2017. godine:  Sunce na 28. stupnju Jarca, Mjesec na 28. stupnju Raka, Rahu/Ketu na 9. stupnju Lava/Vodenjaka.

Pomrčina Sunca – 26. veljače/februara 2017. godine:  Sunce i Mjesec na 14. stupnju Vodenjaka, Rahu/Ketu na 9. stupnju Lava/Vodenjaka.

Pomrčina Mjeseca (djelomična) – 7. i 8. kolovoz/august 2017. godine:  Sunce na 21. stupnju Raka, Mjesec na 21. stupnju Jarca, Rahu/Ketu na nultom stupnju Lava/Vodenjaka.

Pomrčina Sunca (potpuna) – 21. kolovoz/august 2017. godine:  Sunce i Mjesec na 4. stupnju Lava, Rahu/Ketu na 29. stupnju Raka/Jarca.

 

Retrogradnost Merkura odvijat će se u sljedećim terminima, a navedeni su i stupnjevi početka i završetka retrogradnosti Merkura:

  1. prosinac/decembar 2016. (21. stupanj Strijelca) – 8. siječanj/januar 2017. (4. stupanj Strijelca)
  2. travanj/april 2017. (10. stupanj Ovna) – 3. svibanj/maj 2017. (0. stupanj Ovna)
  3. kolovoz/august 2017. (17. stupanj Lava) – 5. rujan/septembar 2017. (4. stupanj Lava)
  4. prosinac/decembar 2017. (5. stupanj Strijelca) – 23. prosinac/decembar 2017. (18. stupanj Škorpiona)

Retrogradnost Merkura je period ponovne revizije i inventure, odnosno susretanje sa svim onime što smo propustili zbog brzopletosti ili površnosti. U tom periodu više ćemo puta imati prilike proći kroz neke odluke, razmisliti nekoliko puta i donijeti odluke nakon zrelog promišljanja, što inače ne bi bilo moguće (možda bi inače neke odluke donijeli brzopleto i bez zrelog promišljanja).

Retrogradne planete daju odlične prilike da se suočimo sa nekim stvarima iz prošlosti i da imamo utjecaj na njih. Tako nam omogućavaju da možda i promijenimo neke odluke koje su donesene u prošlosti. To je prilika koju svakako treba prihvatiti kao pozitivnu, jer nam omogućava utjecaj koji je inače izvan našeg dohvata.

Osim toga retrogradne planete daju odlične uvide u unutrašnjost stvari ili tema o kojima govore (pogled ispod površine, dakle pogled retrogradnih planeta je okrenut prema unutra, prema srži ili korijenu). To se opet može iskoristiti za neke nesvakidašnje spoznaje koje nisu moguće u trenucima kada je Merkur direktan. Možda će se zato neke stvari na početku činiti nejasne i neshvatljive, ali ako se zagledamo u dubinu možemo otkriti pravo blago. Zato nemojmo suditi na prvi pogled, jer se kasnije može pokazati da stvari (okolnosti i ljudi) nisu onakvi kakvima se čine. Moguća su i neka ugodna iznenađenja.

Merkur govori o komunikaciji i racionalnoj inteligenciji. Periodi retrogradnog Merkura uvijek simboliziraju poteškoće u komunikaciji, nesporazume, nerazumijevanja i slično. Također, govori o poteškoćama u prometu, telekomunikacijama, tehnici (pogotovo danas vrlo zastupljenoj informatičkoj tehnici), i slično. No, s unutarnje strane retrogradni Merkur nam daje mogućnost dubokih uvida u sebe, pomoću bistre inteligencije u takvom periodu možemo prodrijeti u dijelove svjesnosti ili podsvijesti u kojima inače nemamo pristup, jer nam je inteligencija zaokupljena izvanjskim djelovanjem.

 

Retrogradnost Venere u 2017. godini – od 4.ožujka/marta (19. stupanj Riba) do 15. travnja/aprila (2. stupanj Ribe):

Venera općenito predstavlja odnose sa dragim ljudima, ali i uživanje, zadovoljstva, materijalnu dobit, bogatstvo, luksuz, komfor, i slično. Kada je Venera retrogradna, dobro je biti pažljiviji u odnosima prema dragim ljudima, ali i preispitati svoj odnos prema materijalnim blagoslovima. Ovo je period emocionalnih uspona, ali i padova, privlačnosti, ali i moguće odbojnosti.

S obzirom da će se ova retrogradnost odvijati u znaku egzaltacije (vrhunca) Venere, znaku Riba, sve što Venera predstavlja globalno i individualno bit će dovedeno do vrhunca. U retrogradnosti egzaltirane planete moguća su razočaranja zbog neispunjenih očekivanja ili lažnih obećanja. Egzaltirane planete uzrokuju da očekujemo mnogo i vjerujemo (barem u slučaju Venere) u uzvišenu čistoću ljubavi. No, kad shvatimo da svijet i ljudi u njemu nisu savršeni slijedi razočaranje.

Provjerite položaj Venere u Vašoj natalnoj karti, jer u periodu retrogradnosti Venere slijedi vam preispitivanje svega što kod vas Venera individualno predstavlja. Općenito, retrogradnost Venere govori o tome da se zadovoljstvo ne pronalazi u onim stvarima u kojima se ono inače pronalazi. Zato se tokom ovog perioda mogu desiti poteškoće u prilagodbi nekim okolnostima.

U situacijama gdje se zahtijevaju šarm ili diplomacija, možemo postati bolno iskreni i otvoreni. Ponekad se možemo previše zamarati sa stvarima koje drugima nisu važne. Također, može se manifestirati naklonjenost nekonvencionalnim načinima pokazivanja ili uživanja u ljubavi, a ponekad i odricanje od ljubavi, zbog religije ili nekih drugih ideala, ili prihvaćanje pretjerane ceremonijalnosti. U trenutku retrogradnosti Venere možda nije baš najbolje započinjati novu ljubavnu vezu ili kupovati stvari koje su povezane sa luksuzom i komforom. Izuzetak može biti slučaj platonske ljubavi ili ponovnog sjedinjenja bivših ljubavnika (retrogradnost daje priliku da obnovimo ili nadoknadimo staro ili propušteno).

Retrogradna Venera, također, govori o stidljivosti i povučenosti. No, u toj povučenosti se mogu pronaći dublje povezanosti, jer kada uklonimo vanjsko ometanje ono što ostane je sama srž i suština. Ovaj period će na kraju krajeva pokazati pravo stanje stvari u odnosima, ali i pitanjima materijalnog obilja, luksuza i komfora. Onakvo stanje kakvo inače ne vidimo, jer smo zaokupljeni mnogim distrakcijama.

Retrogradna Venera donosi zapravo sve suprotno od uobičajenog. Zato se tokom perioda retrogradne Venere mogu prihvatiti neke neuobičajeni odnose, čudna partnerstva, možemo imati nekonvencionalan pogled na brak i ljubav, ili možda jednostavno ne znamo kako bi izrazili svoju ljubav i želju za zadovoljstvom na pravi način. Venera također predstavlja ženstvenost i sve što je žensko. I taj dio može biti zanemaren tokom ovog perioda.

Odnosi u braku mogu poprimiti neki drugačiji tok, a općenito, neki od nas će postati nezainteresirani za seks dok će neki obnoviti svoje bračne zavjete te će njima retrogradna Venera donijeti svoju drugu stranu, a to je povećanje privlačnosti. Period retro Venere općenito predstavlja period snažne odbojnosti, ali isto i snažne privlačnosti.

Dodatak na ovaj općeniti, globalni horoskop za 2017. godinu jest i kratki osvrt na utjecaj planetarnih gibanja na natalnu kartu Republike Hrvatske.

 

GODIŠNJI HOROSKOP REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU

“Datum rođenja” Hrvatske imamo jasno definiran, kao trenutak proglašenja neovisnosti države, 25. lipnja/juna 1991.. godine. Što možemo iščitati iz tog datuma, konkretnije što Hrvatsku očekuje u 2017. godini?

Ascendent u karti Hrvatske je u znaku Škorpiona, na zadnjim stupnjevima ovog znaka. Saturn je od studenog 2014. godine u tranzitu preko ovog znaka i sljedeće će se godine taj trend promijeniti. Saturn u ascendentu poziva na odgovornost. To je tranzit koji govori da su zadnje dvije godine u životu Hrvatske bile godine u kojima se trebala preuzeti odgovornost i donijeti odluke, koliko god teške bile, a koje će utjecati na budućnost građana Hrvatske.

Već krajem siječnja/januara  2017. godine taj se trend mijenja i Saturn ulazi u drugu kuću ove karte, koja predstavlja financijsku stabilnost. U prvoj polovici 2017. godine ćemo se u Hrvatskoj suočiti s istinama u području financijske stabilnosti, održivosti određenih projekata i planova, i slično. Važne odluke koje su donesene u prošle dvije godine sada će pokazati konkretne rezultate, bolje rečeno, sve što smo u zadnje dvije godine odlučili kao kolektiv, ali i svatko od nas kao pojedini građanin Hrvatske, član zajednice, bit će stavljeno na test u financijskom smislu.

Saturn će se u svojoj retrogradnosti ponovo vratiti u Škorpiona od 21. lipnja/juna do 26. listopada/oktobra 2017. godine. To je dodatna prilika da se isprave pogrešne odluke ili da se donesu odluke koje smo propustili u prošle dvije godine. Period ljeta i početak jeseni 2017. godine daje nam još jednu šansu da uz pomoć odgovornosti, pravednosti te trezvene stabilnosti donesemo prave odluke koje će postaviti temelj za financijsku budućnost Hrvatske.

Nakon 26. listopada/oktobra počinje period Saturnovog tranzita kroz drugu kuću u karti Hrvatske, pa sve do siječnja/januara 2020 godine. Taj tranzit će pokazati sve ono što nije korisno ili potrebno na području financijskih resursa Hrvatske. Cijeli proces može biti bolan i naporan, ali je i neophodno potreban, kako bi stekli stabilnost u upotrebi financijskih resursa koji su nam stavljeni na raspolaganje.  Ova godina, pogotovo jesen i zima, bit će godina “velikog čišćenja” proračunskih sredstava, materijalnih resursa koji su nam potrebni za opstanak, ali i za prosperitet.

U ovom tranzitu Saturn će biti u opoziciji sa Suncem u karti Hrvatske, koje se nalazi u znaku Blizanca. Vladajući slojevi društva (koje predstavlja Sunce) imat će veliku odgovornost i suočit će se sa velikim testovima u upravljanju financijskim sredstvima države. To može uzrokovati zloupotrebe od strane neodgovornih pojedinaca, koji će koristiti prilike, jer društvo prolazi kroz preobrazbu. Također, može se očekivati kazna za propuste iz prošlosti i pozivanje na odgovornost. Neispunjene ambicije kao da su redovna tema u Hrvatskoj, zbog retrogradnog Saturna u trećoj kući karte. To će se u sljedećoj godini posebno odraziti na sredstva kojima raspolažemo.

Ovo su okolnosti koje nose sjeme promjene, ali cijena je odricanje od svega što je neproduktivno te snažna disciplina i pravednost vladajućih u društvu. Hrvatska ima potencijal da se poput feniksa izdigne iz pepela. A ovaj tranzit Saturna će taj potencijal naglasiti i pojačati intenzitet na području financija.

Tranzit Jupitera se trenutno odvija u jedanaestoj kući karte Hrvatske. Tako će ostati do 12. rujna/septembra 2017. godine, i to je jedina promjena u ovom tranzitu. Do tada je Jupiterov tranzit povoljan za međunarodnu suradnju, ali i za stvaranje zajedništva u samoj državi. Ovo je trenutak kad bi svi dijelovi društva trebali udružiti svoje talente i vještine i posvetiti se boljitku zajednice u cjelini.

Jedanaesta kuća predstavlja suradnju unutar kolektiva, a Jupiter je ekspanzionistički element koji na ovom području otvara nove prilike i mogućnosti. Istovremeno je Jupiter vladar pete kuće vještina i talenata djece. Mladima je potrebno dati šansu da pokažu što znaju i ostvare svoje potencijale u Hrvatskoj. To je posebno važno, jer će nakon 12. rujna/septembra Jupiter ući u dvanaestu kući karte, a to je područje inozemstva.

Planetarna simbolika je jasna – vladar djece ulazi u kuću inozemstva ili stranih zemalja. Mladi pogotovo predstavljaju sredstva i resurse zemlje. Znamo da se situacija u društvu ne može promijeniti u sljedećih nekoliko mjeseci, potrebne su godine za uspješnu promjenu zajednice. No, u periodu do rujna/septembra potrebno je učiniti sve što se može da se mladima omogući ostvariti mogućnosti i potencijale. U onolikoj mjeri u kojoj ne uspijemo u tome, svjedočit ćemo odlasku mladih u inozemstvo u potrazi za boljom budućnošću.

Jupiter u tranzitu nakon 12. rujna/septembra donosi nove ideologije, odnosno traženje novih rješenja za postojeće okolnosti. Dobro je koncentrirati se na ciljeve, jer će od jeseni 2018. godine postojati konkretnije prilike za ostvarenje planova, koji će nastati u razdoblju prije toga.

Još jedna zanimljivost su položaji Mjesečevih čvorova, koje nazivamo Rahu i Ketu. Uz njihovu pomoć se u protekloj 2016. godini moglo lijepo predvidjeti događaje povezane s ustoličenjem vlade u siječnju/januaru i padom iste vlade već u lipnju/junu te godine. Politička situacija će tokom 2017. godine biti stabilnija. Ne očekuju nas takvi nagli preokreti i eksperimenti, ali još uvijek je prisutna želja da se do samog vrha uzdignu oni koji to ne zaslužuju.

No, vrhunci takvih manipulacija su uglavnom iza nas, iako još uvijek osjećamo posljedice takvog stava i mentaliteta. Rezultat je to ostataka iz prošlosti od kojeg želimo pobjeći. Kao društvo smo opterećeni kolektivizmom ili socijalizmom, a trenutni trend koji pokazuju položaji Rahua i Ketua su razvijanje individualizma i udaljavanje od bilo koje vrste robovanja kolektivu. U Hrvatskoj to može biti korisno, ukoliko se pronađu sposobni pojedinci koji će pokrenuti gospodarski rast i uspjeh. Potencijal je prisutan, a potrebni su samo pojedinci koji će odgovorno povući vlak gospodarstva u pravom smjeru.

Nakon 18. kolovoza/augusta Rahu i Ketu mijenjaju položaje i Hrvatska javnost će više biti zaokupljena pitanjima tradicije, patriotizma i drugih vrijednosti koje se odnose na dom i obitelj, kao osnovnu stanicu društva. Takve teme su prisutne i sada, ali su trenutno sekundarne.

Ono što je trenutno bitno usmjerenje Hrvatske jest gospodarski rast. Krajem ljeta ponovno se počinju uzdizati sile koje će željeti uspostavu tradicionalnih vrijednosti, mogućih dogmi i postavljanje vrijednosti religije iznad svjetovnih ili građanskih vrijednosti. U tom smislu moći ćemo vidjeti i uspon nekih novih (ili obnovljenih starih) vođa povratka tradiciji.

 

Dean Valentić