Merkur u znaku Device je krenuo direktnim hodom, pa će se komunikacija i kontakti lakše realizovati u narednom periodu. Svaki zastoj koji je postojao, a ticao se dogovora i postizanja nekog sporazumnog kompromisnog rešenja, sada može lakše da se realizuje.

Sledi period da neke dugoročne planove krenete da sprovodite u delo, te da rešavate neke probleme koji su vam stvarali brige i nezadovoljstvo. Mnogo sumnje je vodilo um, a potom je sledila revizija nekih stvari, problema i situacija, jer se ništa nije prihvatalo olako bez mnogo metodične analize i raščlanjavanja svakog detalja, i to veoma precizno.

Retrogradnost Merkura je donela retrospektivu naših ideja, namera i razmišljanja, kako i na koji način da racionalno i obazrivo, uz ozbiljnu strategiju na logičan način, rešimo neke svakodnevne probleme, situacije vezano za poslovne aktivnosti ili zdravstveno stanje.

Sada je fokus usmeren da se neki poslovni planovi realizuju kroz praktične i materijalne ciljeve od kojih ćemo imati realne koristi u svakodnevnom životu. Neki poslovni plan koji ste želeli da realizujete, sada uz dozu opreznosti možete materijalno i konkretno da realizujete.

Možda ste se preispitivali u prethodnom periodu u vezi nekog kontakta, koji vam mogu doneti praktične koristi, ali ih sada racionalnije i logičnije procenjujete i oprezno se pitate koliko možete imati koristi od svega toga.

Sunce u znaku Vage će biti u konjunkciji sa Jupiterom do kraja septembra, što donosi jaku potrebu da se ostvari nešto veliko, da bi se privukla pažnja na sebe kroz društvene aktivnosti. Volja čoveka je usmerena da se istakne kroz neke povoljne situacije i okolnosti, koje će mu doneti napredak i protekcije u svemu krupnom i velikom da bi udruživao se sa drugima.

Potreba da se postigne neko poboljšanje u intelektualnom smislu, da se ambiciozno iskoriste mogućnosti i dobre prilike kroz posao i rad. Dok je aktivna ova konjunkcija, dani su povoljni da uz pozitivan i optimističan stav organizujete, realizujete i unapredite svoj društveni i poslovan položaj.

Do kraja meseca postoji težnja da se kroz društvene odnose, javnost, partnerstva i druge veze postigne boljitak. Sada je na redu povezivanje sa drugima da bi uravnotežavali i napredovali u odnosima sa ljudima, te bili cenjeni od strane drugih.

 

Jasmina Akin