Gotovo da nema astroloških diskusija niti astroloških prognoza gde se ne govori o aspektima i gde aspekti nisu „kamen temeljac“ na kojima one počivaju. Utoliko je veći problem, ili veće razočarenje, primetiti da se često i u značajnoj meri dejstvo aspekata na čoveka ne razume pravilno i da se ono pogrešno percipira i tumači. Iz tog početnog pogrešnog razumevanja se onda kumulativno nadovezuju sve veće i veće greške.

U ovom tekstu ću pokušati da jednostavnim rečnikom bez previše terminologije, pomalo nadahnuto, predložim i prenesem vizuru iz koje ovu tematiku sagledavam, a koja se i kroz teorijsko promišljanje i kroz praktičan rad stalno i sve više potvrđuje. Jedino što očekujem od svakoga ko ovo pročita je da, makar na trenutak, malo razmisli i da priliku ovakvom shvatanju. Tema je dobra, važna, uvek aktuelna. Radi se o dejstvima aspekata što je fundament svake astrologije i svakog astrološkog tumačenja i prognoziranja. Svako može na svom ličnom primeru da ovakav pristup proveri, da ispita njegovu logičnost i da ga kroz vreme i praksu prihvati, odbaci ili koriguje i prilagodi individualnom.

Dakle, o čemu se radi? Stalno slušamo priče – „Tranzitni Saturn mi na natalnom Suncu“, „Tranzitni Jupiter na natalnom Mesecu“, „Tranzitni Mars kvadrira natalnu Veneru“ i tako dalje. Pratimo tranzite planeta i kakve oni aspekte prave prema našim natalnim planetama, i  to tumačimo na neki uobičajen način očekujući da će se desiti nešto lepo ukoliko su sekstili ili trigoni u pitanju, ili strahujemo da će se desiti nešto loše ukoliko su kvadrati i opozicije u pitanju.

I šta obično bude od svega toga i šta ti tranziti zapravo donesu? Ništa! Ne donesu ništa zato što ni ne treba da nešto donesu. Molim sada malo pažnje da zapamtimo samo ovu jednu rečenicu – „Dejstvo tranzitnih planeta na natalne planete u vidu različitih aspekata – ne donosi ništa konkretno u životu, nikakve važne događaje!“. Dobar deo astrološke prognostike se zasniva na aspektima koje tranzitne planete grade sa natalnim planetama, i svedoci smo da se takve prognoze redom ne obistinjuju i onda se naravno traže različiti izgovori, a inteligentnom i kreativnom čoveku je izgovor najlakše naći, pa se onda tragajući za opravdanjima udaljavamo sve više od suštine materije i „gubimo u fantazijama“.

Molim vas, nije tačno da suština astrologije nisu predikcije! To naravno nije jedina njena namena – ali, izvinite, u astrologiji operiramo sa vremenom, sa našim životom koji je u vremenu, i vreme nam je jako lepo prikazano preko planeta koje se u tranzitu kreću. I mi lepo vidimo da vreme prolazi, da se planete kreću, da se događaji dešavaju, i između ostalog, pokušavamo da predvidimo razvoj životnih procesa u budućem vremenu i važne konkretne događaje u životu. I u predviđanjima jako često grešimo.

Da ne bude zabune, mojoj malenkosti se takođe dešavaju pogrešne procene i prognoze. „Ko radi, taj i greši“, i to je u redu, svi grešimo. Ali, ako se vremenom broj grešaka u tumačenjima i prognozama ne smanjuje, već su greške i promašaji dosledni – hoćemo li se zapitati o čemu se tu radi? Zašto se to dešava? U čemu je problem? U nama astrolozima ili astrologiji ? Naravno da nije u astrologiji jer je ona prastaro znanje, savršen simbolički sistem koji opisuje prirodu, kreaciju i naše živote u njoj. Postoji istina koja je jedna za sve i postoje astrolozi koji za istinom tragaju, koji su privučeni i fascinirani ovim drevnim znanjem.

Šta nas deli od otkrivanja astrologije i istine u njenom punom sjaju? Ego! Astrolog bi morao na prvo mesto stavljati astrologiju ukoliko se želi nazvati astrologom. Astrologija je bila, jeste i biće. Mi kao astrolozi smo samo „talas u okeanu večnosti“. Astrološki sistemi i tehnike koji astrologu ne daju zadovoljavajuće rezultate trebaju biti odbačeni i prepoznati kao lažni. Ali, to se ne dešava, već, nasuprot tome – neki se osnažuju i propagiraju. Zašto, pitate se?

Ja bih to ovako zaključio – kada je prisutna svest, lažno je prepoznato i samo od sebe se rastapa i iščezava. Naravno, niko svesno ne bi održavao neki pogrešan sistem, već to radi nesvesno. E, u tome je problematika – u nesvesnosti! Zato je Hrist rekao – „Oprosti im Bože, ne znaju šta rade…“, misleći, dakle, da nisu svesni šta rade. Što se mene tiče, sve je već oprošteno. A vas molim – da mi oprostite.

Da se vratimo na osnovnu ideju ovog teksta. Ako dejstvo tranzitnih na natalne planete ne uzrokuje događaje, šta ih onda uzrokuje? Stvar je vrlo jednostavna, uzrokuje ih dejstvo tranzitnih planeta na tranzitne planete, odnosno međudejstvo tranzitnih planeta. Zašto je to tako? Kada se rodimo, u trenutku rođenja mi „udahnemo“ bit tog trenutka i prostora, a što je simbolički prikazano našom natalnom kartom koja je „zakon“ kako se kaže, odnosno „životni pečat“, nepromenjiv fakt od koga polaze i na koji se naslanjaju sva tumačenja i predikcije.

Međutim, šta se dalje događa? Planete nastavljaju da se kreću, vreme prolazi, i tako, tokom našeg života, naša natalna karta koje je fiksna stalno dolazi u neki odnos sa aktuelnim stanjem na nebu, a što je prikazano tranzitnim aspektima. Šta se tu događa? U opštem slučaju, kada su aspekti harmonični (sekstil, trigon) mi se osećamo lepo, bolje, u sektorima života koje aspekt zahvata se oseća polet, optimizam, zadovoljni smo. Kada su aspekti disharmonični (kvadrat, opozicija) ne osećamo se baš najbolje, osećamo tenziju i sektori života koje takav aspekt zahvata su u krizi, izazovu i nismo zadovoljni situacijom.

Ovo je neka uobičajena slika, gde „jadikujemo“ usled neharmoničnih aspekata, a radujemo se harmoničnim. Međutim, ono što suština ove priče je da se ništa konkretno i važno neće desiti uzrokovano tim aspektima, izuzev što se kod nas javljaju fluktuacije raspoloženja i osećaja. Teza koju ovde iznosim je sledeća: „Aspekti tranzitnih planeta na naše natalne planete donose fluktuacije subjektivnog doživljaja i osećaja, ali ne i konkretne, realne, važne događaje u životu!“.

Jer, ako malo pažljivije promislimo – zašto bi bilo kakve konkretne veze imao naš natal sa „aktuelnim natalom“, odnosno trenutnim položajem planeta na nebu ? Naš natal je „istorijski zapis“ u vremenu koji se sada „sudara“ sa aktuelnim rasporedom planeta. Zašto bi takav odnos, prikazan preko aspekata rezultirao nekim događajem – sada?! Da li se razumemo? Događaj mora da se desi sada, a to što se dešava sada mora biti prikazano rasporedom i međusobnim odnosom planeta – sada.

Ali, pitate se, kako onda da znamo ako ne gledamo aspekte tranzitnih planeta prema pojedinačnom natalu, šta se ima događati i kome, samo preko položaja planeta na nebu izolovano? Lako.

Pošto sam izneo tezu šta ne donosi konkretne događaje i životne manifestacije – red je i da iznesem šta ih zapravo donosi. O tome u narednom, povezanom tekstu „Jednostavan sistem astrološkog prognoziranja“.

 

Željko Gudurić