Čuvanje energije, to je što učiš.

Energija je sve.

Sposobnost da se upotrebe energetska polja, i ta energija koju aktiviraš je energija koja nije neophodna da bi se opažao običan svet, ali to je ta energija života koja nas održava.

“Čarobnjake je izuzetno interesovalo čišćenje kočećeg dejstva koja su izazivala obična interesovanja njihovog svakodnevnog života.”

 

I tako je pričao jedan čarobnjak, ‘Udarivši me sa leve strane, po rubu grudnog koša, pomerio mi je nivo svesti. Znači, kad trepnem po leđima između lopatica’. Kad te udare ti magovi, diablerci, oni znaju te tačke. To su čakre po indijskom, a oni ih zovu svetlosna ili skulpna točka. I čovek kad sanja malo mu se ta skulpna točka pomeri u levo.

Kako je rekao jedan čarobnjak – ‘Morate otvoriti um, a mudrost uvek dolazi sa bolovima i po malo. Nije važno kakva je naša sudbina. Dokle god se suočavamo sa njom sa krajnjom rešenošću!’

 

Ljubičasti Mandrak