Kada iz datuma rođenja izvedemo svoj lični broj, dobićemo ili paran ili neparan broj. Ta računica izgleda ovako:

Datum rođenja: 23. 6. 1978.

2 + 3 + 6 + 1 + 9 + 7 + 8 = 36 = 3 + 6 = 9

Lični broj osobe je 9

Neparni brojevi predstavljaju nedodirljive stvari – kreativnost, talenat, nadahnuće, ljubav ka avanturama. Oni vole da prošire formu stvari, a ne vole da se uklapaju u ustaljene kalupe. Znaju da se zaustave tačno na sredini puta i onda se upute u drugom pravcu. Neparni brojevi teže da prošire formu.

Parni brojevi teže da održe formu. Predstavljaju stvari koje imaju oblik i strukturu, koje su dodirljive. Vole da se prilagođavaju i uklapaju. Vole da im život teče glatko, i ne vole neočekivane događaje.

U prošlosti takvi stavovi donosili su mnoge probleme, ali u budućnosti oni će dovesti do širenja i rasta. Preovlađuju uverenja da je u procesu rasta stres neophodan, nešto što se podrazumeva. Možda i jeste tako, ali usklađivanje je ipak pravi ples života.

Možemo biti fleksibilni i prilagoditi se jedni drugima, ili suprotno, možemo se grčevito držati svoje individualnosti, tvrdeći da postoji samo jedan način da se nešto uradi. Naravno, svako sam odabire kako će živjeti.

 

NEPARNI BROJEVI

1 – u prošlosti, jedinica je imala izraženu crtu tvrdoglavosti, ne samo da je želela da sve bude po njenom, nego je očekivala od drugih da to i prihvate i razumeju. Nije slušala tuđa mišljenja, stav je bio arogantna, a u konflikte je ulazila zbog potrebe da dokaže nešto drugima. Jedinice se nisu dobro pokazale u zajedničkim projektima. U budućnosti, savjet je jedinicama da se više oslanjaju na sebe, znajući da je razumevanje sebe važnije od prihvatanja drugih. Mora im biti jasna važnost potpunog prihvatanja i vere u sebe, to im je prvi zadatak. Moraju znati svoje prohteve, potrebe i želje, a onda ih i ispuniti. Jedinica biće zadovoljna kada vidi da i drugi imaju koristi od njenog prosvetljenog znanja. Jedinica u budućnosti mora biti pažljivija u ophođenju sa drugima, a svoje težište naći u svom srcu i u dodiru sa Bogom.

3 – u prošlosti su trojku ostali brojevi često prekorevali da je neozbiljna, govorili su joj da odraste, da se ponaša u skladu sa svojim godinama, da prestane da sanjari, te da život shvati ozbiljno. Učeći da komunicira sa drugima, trojka je često imala problema da izrazi svoja prava osećanja, pa je koristeći mnogo reči često gubila nit svog izlaganja. U budućnosti trojka će razumeti kako njena snaga leži u sposobnosti da u mašti stvori sjajnu budućnost i kako da se njome služi, i znaće da ostane u sadašnjosti, uvek pronalazeći pravu reč u komunikaciji. Kod drugih će podsticati kreativnost, a svoje služenje drugima, shvatiti kroz svoju sposobnost da ih razvedri i nasmeje, uviđajući koliko je to lekovito i blagotvorno dejstvo.

5 – mada je petica naizgled delovala neustrašivo, ipak je često patila od jakih strahova koji su je sprečavali da ostvari svoje željene doživljaje. Pokušavala je da ostavi utisak osobe na koju se može računati. Ali, zbog njene nepredvidivosti i nekonvencionalnosti, zbog interesovanja za stvari za koje niko drugi nije zainteresovan, a obezvređivanje onih ciljeva koje drugi ljudi smatraju dragocenim, za peticu se često govorilo da je konfuzna. U budućnosti, petica će igrati važnu ulogu, jer će proširivati vidike. Ona će drugima otvoriti aspekte za slobodu, a sebi tu slobodu ispunjavati svojom različitošću. Ovaj broj će nas odvesti u budućnost, noseći sa sobom promene, nove ideje i napredak. Petica će nastaviti da živi svoj nekonvencionalni život, ali na jedan drugi način. Petica će doprinositi stvaranju jednog neustrašivog sveta tako što će sama preuzimati rizike, i omogućiće drugima da sagledaju kako i takav način može da bude u redu.

7 – u prošlosti je sedmica bila veoma tajanstvena po pitanju svojih misli i osećanja, te je sa visine posmatrala druge. Sedmica je često odrastala u atmosferi usamljeništva, sa jedne strane osećala se odbačenom, a sa druge sama se držala podalje od drugih. Rano u životu je zaključila da su njene brige i interesovanja drugačije. Posmatrala je svet mudrijaški i sa svim mogućim propustima, greškama i nesavršenostima. Nije bilo lako živeti sa njom, a njoj sa samom sobom. Tako je posmatrala kako drugi žive i osećala se drugačijom, ne shvatajući značaj sopstvene uloge u životu. Most je jedan od čovekovih najvažnijih simbola, jer nam pomaže da dotaknemo svetove sa kojima ranije nismo bili povezani. Ovo premošćavanje zahteva veliku predanost cilju i posvećenosti, a to će sedmica razviti u budućnosti. Nakon što je preživela tamne dane svoje duše, sedmica će u budućnosti svoje dane provoditi u snazi, posvećenosti i apsolutnom poverenju u Boga. Deliće svoje znanje i govoriti istinu uvek kada je prepozna, oslobađajući se od svoje otuđenosti.

9 – prethodni obrazac ponašanja vodio je prema uranjanju u životnu melodramu i strepnju nad životnim problemima. Devetka je bila vezana za prošlost i u njoj je pronalazila objašnjenje za sve. Život je shvatala veoma lično, usredsređujući se na životne udarce i teške tuge, u toj meri da je gušila svoja osećanja i donosila odluke da je život, ipak, suviše bolan. U budućnosti, devetka će znati kako da se oslobodi svog bremena. Shvatiće da je njen zadatak da dovršava nedovršene poslove, pa se neće osećati lično pogođena kada nečemu dođe kraj, i tad, pre će se radovati, jer je uspela da složi i poslednju kockicu, pa je slobodna da se posveti sledećem iskustvu. Zaključiće da joj je život prikazao stradanje, da bi joj omogućio da razvije visok stepen saosećanja i tolerancije. Priznaće sebi, da su bol, tuga, beda, radost, ljubav i prijateljstvo, podjednako sastavni deo života.

 

PARNI BROJEVI

2 – u prošlosti je dvojka izbegavala da se konfrontira, a njena potreba za harmonijom ju je terala da bude neiskrena po pitanju svojih pravih osećanja. Pronalazila je izgovore kao što su – ne znam, nije mi važno. Time je zapravo htela da poruči – ne želim da raščišćavam stvari da ne bih započela svađu. Dvojka predstavlja mnoge bojazni i strahove. Lako se vređela i plašila. Prenaglašavala je stvari, sakupljala svoje povrede i vezivala se za bol i patnju. Često je sebe stavljala u drugi plan. No, njena snaga je u njenoj intuiciji više nego u rečima. U budućnosti, dvojka će biti mirotvorac, pregovarač, onaj koji pomaže svetu da se složi u miru i harmoniji. Lečiće povređena osećanja i učestvovati u zbližavanju ljudi. Te osobine, koje su dugo smatrane nebitnima, u budućnosti će se izuzetno vrednovati.

4 – je simbol za disciplinu, predstavlja temelj na kome su izgrađeni naši životi. Ona materijalizuje ono što je bez oblika i strukture. Ali, četvorka se u prošlosti toliko poistovetila sa tim svojim poslom da je postala rigidna, zahtevajući isti nivo posvećenosti i od drugih. Smatrala je da se sigurnost i bezbednost mogu ostvariti jedino teškim radom i organizacijom. U budućnosti, postajući fleksibilnija, četvorka će imati više da ponudi. Snaga se ogleda i u sposobnosti da se izbegnu udarci i da se stoji čvrsto uprkos napadima. Ona će i dalje učvršćivati pravila, ali će doći do saznanja da je dobro menjati se u zavisnosti od prilika i okolnosti.

6 – u prošlosti, moto šestice bio je – voli bližnjeg svog kao samog sebe. Što više bude činila za druge, više će ljubavi pokazati. Ali, problem je bio što nije shvatala šta znači ljubav prema sebi. Pretpostavljala je da se ljubav prema sebi ispoljava kroz zahvalnost i poštovanje zbog učinjenih dobrih dela. Tragala je izvan sebe za pohvalom i osećala se mnogo puta kao žrtva. Tako se često javljalo veliko razočarenje zbog izneverenih nada. U budućnosti, šestica će razumeti da ako bude imala više ljubavi za samu sebe, moći će da podeli i više ljubavi drugima. Onda će od toga svi imati koristi. Neće se više baviti kako izgleda drugima, i negovaće razumevanje da se ljubav podjednako može izraziti i jednim odlučnim – ne!

8 – u prošlosti, jedna od uloga osmice bilo je da sudi, pa sebi daje dozvolu da vaga i procenjuje dela drugih. Čak ako i bude popustljiva prema drugima, ona će sebi biti neprijatelj, jer će sebi suditi po visokim standardima. Osmica često predstavlja ljude koji žele veliko materijalno bogatstvo, ili pak one koji pokušavaju da sebe i druge  ubede da novac nema važnost. Nažalost, ni jedno od ovih uverenja nije uravnoteženo. U prošlosti je često sebi pripisivala greške drugih i određivala šta je ispravno, a šta ne, na osnovu sopstvenog sistema vrednosti. U budućnosti, pošto se radi o broju koji predstavlja ravnotežu, biće u stanju da pokaže unutrašnji balans i sklad između glave i srca. Okrenuće se sebi i prepoznavati kada je u disbalansu, da bi mogla da se vrati u ravnotežu. Zadatak osmice je da sledi put koji joj je predodređen i da se vine u nebesa, te da se zatim vrati na zemlju i to iskustvo integriše u običan život. To je njena sudbina. Imaće dublje razumevanje kosmičkog zakona, ona će doprineti da raj dođe na zemlju.

 

Nevena Đukić