Od našeg rođenja pa do smrti, svakodnevno smo izloženi kontaktima sa brojevima. Oni nas prate preko kalendara, matičnih brojeva , dana i časa rođenja, kao i visine, težine, ocena u školi, brojeva telefona, brojeva kuća, zgrada i stanova, te svih dokumenata koji potvrđuju naše postojanje.

Osim uobičajenog i naučnog znanja, svaki broj nosi i svoje simboličko značenje. Platon je kroz tumačenje simbolike brojeva došao do spoznaje kosmičkog i unutrašnjeg sklada. Preko brojeva se najbolje možemo približiti božanskim istinama.

Brojevi su naša spona sa večnom istinom, a njihovo razumevanje preduslov je za oslobađanje od podložnosti sudbini. Kod izučavanja brojeva veliko značenje se pridavalo nizu, koji započinje jedinicom, a završava desetkom.

Taj niz pokazuje putovanje od početnog stanja do postizanja ponovnog stanja jedinstva. Poznavanjem ovog sleda dolazimo u mogućnost razumevanja strukture sveta i izlazak iz iluzije koju svakodnevno živimo.

U zavisnosti od svoje vibracije, svaki broj učestvuje u kreiranju stvarnosti oko nas. Sve što postoji, okarakterisano je pripadajućem broju. Prvih devet brojeva u numerologiji su karakteristični životni putevi, kojima ljudi idu do svog ispunjenja.

1 – individualnost, vizionarstvo
2 – povezivanje, partnerstvo
3 – kreativnost, imaginacija
4 – svrha i postojanje
5 – sloboda i zadovoljstvo
6 – briga za porodicu i društvo
7 – dubinsko znanje i duhovnost
8 – moć i materijalno ostvarenje
9 – saosećanje i ubrzana evolucija

 

Na tom putu značajni brojevi su – 11, 22, 33, i 44. Oni nose posebna značenja, a sabrani jedni sa drugim daju parni princip u nizu od 9 brojeva sa kojima numerologija korespondira.

11 – nadovezujući se na zaokruženost desetice, koja simbolizuje potpuni cilkus, 11 je broj neumerenosti, nerazumnosti, prekomernosti svake vrste, preterivanja. Ovo je broj koji nagoveštava sukob. Njegova podvojenost počiva na tome što se preteranost, koju označava, može shvatiti, ali i kao početak neke obnove ili kao lom i narušavanje desetice, kao pukotina u svemiru.

Jedanaest je simbol unutrašnje borbe, pobune, zablude, kršenja zakona, ljudskog greha, pobune anđela. Ovaj broj, koji je izgleda ključ božanstvene komedije, vuče svoju simboliku iz spoja brojeva 5 i 6, koji su mikro i makro kosmos, odnosno nebo i zemlja.

22 – simbolizuje objavu bića u svojoj raznolikosti i tokom života, u prostoru i vremenu. Tumačenje broja 22, kao simbola svih prirodnih oblika i celokupnog života stvorenja potiče i od Otkrovenja pripisanog svetom Jovanu, koje ima 22 poglavlja, kao i velikih Arkana u tarotu kojih takođe ima 22.

Broj 22 nosi simbolizam da je svo mistično znanje obuhvaćeno u prva 22 broja, a taj broj predstavlja svo proteklo vreme, od početka stvaranja do završetka organizovanja sveta. Ovim brojem stvoritelj zaključuje svoje delo, to je granica reči, broj univerzuma.

33 – u numerologiji ovaj se broj 33 smatra moćnim i mističnim brojem. U sebi ima duboke duhovne uticaje. Tokom godina imao je mnoge verske konotacije, i nosi određenu versku težinu.

Ključne reči broja 33 su mistika, odgovornost, mudrost i snaga. Nosi specifičnu energiju u sebi, i najuticajniji je od svih brojeva. To je broj univerzalne ljubavi, a kombinacija je vibracija brojeva 11 i 22, donoseći svoj neograničeni potencijal na najviši nivo.

44 – uključuje sve atribute i četvorke i osmice (4+4). U ovom broju vidimo gospodara ravnoteže, stabilnosti, posvećenosti, kao i iskonsku potrebu čoveka da unese ravnotežu i harmoniju u svet oko sebe. Broj 44 uči da je bitan dobar temelj i dobra osnova.

 

Nevena Đukić