Numerološka godina traje devet meseci, jer numerologija korespondira sa devet brojeva. I bilo bi sjajno da je devetka završila svoj uticaj početkom oktobra ove godine, no “repovi” devetke će se vući sve do kraja kalendarske godine, a imaće uticaja i nakon toga.

Godina devet u numerologiji predstavlja završetak nekog ciklusa, pa se zato savetuje da se u toj godini ništa novo ne započinje, već da se završava započeto odnosno da se stare stvari privedu kraju.

Generalno, devetka je princip pasivnosti, a ispoljava se koliko u nadahnućima, intuiciji i natprirodnim sposobnostima pojedinaca, toliko i u utopiji i nerazumnoj teskobi. Neptun koji vlada brojem 9, upravlja i podsvešću, pa je uzrok i depresijama.

U godini broja 9 dešavanja su izvan nas odnosno to su odjeci u duši, pripadnost zajednicama, prianjanje uz duh vremena, ravnanje prema beskonačnosti kosmičkog subjektivizma. Sve vatre ovog broja spaljuju vlastite živce, i traže okretanje prema duhovnosti i čišćenje sopstvenih života.

Sve što nije bilo dobro ili osvešćeno istinom, treba sada odbaciti, počev od načina razmišljanja i funkcionisanja, koji su bili uzroci mnogih promena, od odlaska nazovi prijatelja, koji prave mesta kvalitetnijim ljudima na našem putu, do menjanja sebe, a samim tim i okruženja.

Na društvenom planu, godina 9 je vezana i za anarhizam, odnosno za dešavanja iracionalnog i nadrealističkog tipa. Kako devetka vlada policijom, tajnim službama, politikom i tajnim dogovorima, u što ste imali prilike da se uverite dešavanjima na političkoj sceni, kao i otkrivanju takvih tajni.

Tako je u protekloj godini bilo, a još će i biti u svetu i kod nas, dubokih suprotnosti, istraživanja i smelih naučnih studija. Kako Neptun vlada vodama, bilo je i poplava, prirodnih katastrofa, zračenja, isticanja gasova koji zdravstveno utiču na ljude i zagađenja atmosfere, cvetanja poslova sa narkoticima, hapšenja narko dilera, terorizma, dok je politička scena sve zamaskiranija.

Devetka je godina istine, kakva god ona bila. No, ona polako sagoreva i ustupa mesto godini jedinice, odnosno godini novih početaka i Sunčeve energije, koja će nas sve ogrejati bez obzira da li nam je to lična godina. Dobrodošla!

 

Nevena Đukić