alt

PIŠITE ZA NAS

  Šaljite nam svoje priče na e-mail:      info@astroportal.in    

Više

O kolačićima

Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije, od 25.03.2011. sve web stranice obvezne su prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak.

Više

alt

ENERGETSKA MANIPULACIJA U REALITETIMA

Materijalni realitet, planeta Zemlja, pa i živa bića njenih ekosistema, dugo vremena važe kao žrtve globalnog kontrolisanja a tako i manipulisanja. Primarno manipulisanje se zapravo odvija na energetskoj prirodi, a kako je energija nedefinisan pojam, tako se ista odnosi na umne i materijalne potencijale kompletnih živih bi?a na planeti Zemlji. Najzad, kontrola i manipulisanje se dešavaju izme?u mnogih dimenzija, odnosno ranije predstavljenih “krošnji”. U mogu?nosti smo konstatovati da Mi, kao […]

Više

alt

Bonati o pitanjima – PROSUĐIVANJE

U slu?aju odustva aplikacije ispunjenje je mogu?e samo ako neka tre?a planeta prenese ili sakupi svetlost povezuju?i tako signifikatore posrednim putem. Sva tri na?ina ispunjenja Bonati opisuje u VI delu Liber Astronomiae oslikavaju?i ih primerima.   1. DIREKTNA  APLIKACIJA   “Prikaz prvog na?ina ispunjenja pitanja je kada se vladar Ascendenta i Mesec pridružuju vladaru onog ?emu se teži, a kad se to desi pitanje ?e se ostvariti.”   Drugim re?ima, […]

Više

alt

MEDITACIJA, DIREKTNI VRTLOZI, AURA

Meditacija u njenoj prirodi predstavlja usmjeravanje uma u ideji. Pomo?u njenih izvornih tehnika u mogu?nosti smo da filtriramo i transformišemo želje uma u korisnu energiju. Kvalitet pažnje predstavlja važan potencijal u pogledu njene uspješnosti. Meditacija je tako u direktnoj vezi sa umom.   Tu relaciju smo u mogu?nosti metafori?no interpretirati poput okeana koji predstavlja ekspresiju ljudskog postojanja. Ljudski um oli?ava površinu okeana koja je naj?eš?e veoma opuštena, i bez talasa. […]

Više

alt

Tirkiz – talisman putnika i čuvar srca

Korišćen je kao kamen talisman kod turskih konjanika na njihovim čestim i dugim putovanjima, bio je kamen zaštitnik vladarima koji su ga nosili u krunama, štiteći ih od loših uticaja, ljubomore i uroka.   U Meksiku, tirkiz je bio visoko vrednovan. Iznad ovog kamena po važnosti i vrednosti bio je samo žad i njime su kitili kraljevske odore i dijademe. Ime njihovog boga vatre je bilo „Gospodar Tirikiza“, a plava boja […]

Više

alt

ŽAD – princ mira

Štiti nas od negativnosti i neprestano izračuje umirujuće i pročišćujuće energije.   Žad je u stanju da uspostavi i učvrsti vezu između različitih slojeva mentalnog tela i uveća intelektualni potencijal.   Istočnjačke civilizacije su vekovima unazad bile svesne njegovih atributa.Ovaj drevni princ mira i spokoja izvanredan je tihi pomagač koji na nenametljiv način podiže svesnost ljudi na viši nivo.   Svrstan je u istu kategoriju kao i dijamanti zbog svoje […]

Više