znakovi poremećaja

OPSESIVNO-KOMPULZIVNI POREMEĆAJ

Perfekcionizam, zaokupljenost detaljima i pravilima, tvrdoglavost i kontrola, neke su od osobina opsesivno-kompulzivnih osoba. Vode uređen život ispunjen pravilima, detaljima i disciplinom. Određeni uspešni ljudi bi mogli biti prototip ovakvog karaktera.   Opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP) spada u neurotske, anksiozne poremećaje, karakteriše ga trajna preplavljujuća strepnja i intenzivni, iracionalni strahovi.   OKP se razlikuje od drugih anksioznih poremećaja, kao što su fobije, panični napadi i slično, po neželjenim, ponavljajućim, prislilnim mislima-opsesijama. […]

Više