značenje slova

BROJEVI I SLOVA

Ako zamenimo slova brojem, naše ime, a takođe i prezime, dobija brojčanu vrednost, i karakteristike tog broja, ili zbira, slične su ličnom broju. Kada ta brojčana vrednost odgovara našem ličnom broju, to govori da nam ime i prezime odgovaraju i time pojačavaju karakteristike ličnog broja. Ako su pak različiti, tada ih posmatramo u međusobnom odnosu. Putem tablice genetike u izradi numeroskopa, koji je sličan natalnoj karti u astrologiji, kroz ime […]

Više