zavoli me!”

Venera u Devici – “Proceni me, oceni me, zavoli me!”

Zato su tu sve beneficije Venere svedene na minimum, ako uopšte i možemo pričati o dobrim momentima pale Venere. No, krenimo redom.   Venera se u znaku Device nalazi pod  vlašću planete intelekta, Merkura, što nas u startu dovodi do problema, jer ljubav nema šta da traži u kući racija. Emocija odbija bilo kakvu povezanost sa proračunima i preispitivanjima.   Ljubav se desi, iznenadi i ponese. Intelekt odbacuje zanos i […]

Više