yin i yang

Mjesec gladnih duhova (od 14. avgusta do 13. septembra 2015.)

Kineska filozofija se zasniva na dualizmu, odnosno na načelu da u prirodi postoje dvije suprotne karakteristike energije- yin i yang, koje prožimaju nas i svu prirodu koja nas okružuje. Yin je primarno ženska energija, energija sporog toka, kreće se ka dole. Yin je crno, tama, noć. Yin je pasivna energija, mir, stajaća voda, ali može predstavljati i beživotnost i smrt. Yang je primarno muška energija, brza energija, kreće se ka […]

Više

FENG SHUI PARTNERSKIH ODNOSA – Kakav je balans vaše veze?

Kineska filozofija se zasniva na dualizmu, odnosno na načelu da u prirodi postoje dve suprotne karakteristike energije – yin i yang, koje prožimaju nas i svu prirodu koja nas okružuje. Yin je primarno ženska energija, energija sporog toka, kreće se ka dole, yin je crno, tama, noć. Yin je pasivna energija, mir, stajaća voda, ali može predstavljati i beživotnost i smrt. Yang je primarno muška energija, brza energija, kreće se […]

Više