vreme učenja

Sunce u Blizancima (od 20. maja do 20. juna 2013.) – “Vreme komunikacije i učenja”

Sada će se više govoriti, pisati, informisati, komunicirati, razmenjivati ideje i druge stvari, više kupovati i slično.   U periodu Blizanaca će sve vrveti od komunikacije, razmene informacija, razgovora, dogovora, učenja, polaganja ispita,testova, ali i prodaje, razmenene, putovanja, druženja. Sada se komunicira više pararaleno ili se piše i spremaju se po dve ili više stvari.   Komunikacija je višestruka, učenje je raznovrsno, a od 1. juna, kada uđe Mars u […]

Više