Venera u Jarcu – “Suverena vladarka pozicije”

Venera u Jarcu – “Suverena vladarka pozicije”

No, ovo je samo laičko sagledavanje i daleko je od istinite opservacije položaja Venere u Jarcu.   Iako po prirodi topla planeta, jedna od najbližih Suncu, u hladnom i suvom znaku Jarca, može delovati sputano i ukočeno, ova je Venera zapravo savršen igrač na duge staze.   Ovo su vam ljudi kojima treba dosta vremena da vas puste u svoje srce, potrebno je mnogo uslova zadovoljiti, ali je nagrada više […]

Više