VENERA U 9. POLJU

alt

VENERA U 9. POLJU – “Pusti me da živim”

Kako je 9. polje i polje zasluga, koje nosimo iz prošlog života, ovdje je Venera dobro postavljena kao benefik. Ipak, ne treba smetnuti sa uma da aflicirana Venera, ili Venera u izgonu i padu, neće donijeti toliko benificija, kao Venera koja je lijepo aspektirana i lijepo položena. Venera u 9. polju može, ukoliko ostatak horoskopa to govori, dosta uspjeha ostvariti u spiritualnom svijetu i višim ciljevima. Također, često osobe sa […]

Više