VENERA U 11. POLJU

alt

VENERA U 11. POLJU

Ova Venera pripadnica je ideološkog kruga u koji vjeruje, pa ovdje to može biti i humanitarni, ali i politički, vjerski ili neki drugi krug kojem pripada. Imaju potrebu pripadati nekoj skupini, jer tako najbolje mogu susresti i zadovoljiti neke svoje potrebe. Izuzetno su dobri kao radnici u timu, ukoliko Venera nije aflicirana. Također, mogu stupiti u emotivne veze sa prijateljima, ali i suradnicima. Emotivne partnere mogu upoznati preko prijatelja, neke […]

Više