TRI PRINCIPA

alt

TRI PRINCIPA

Zašto je korisno poznavati 3 principa? Ovi principi postoje, kao što postoji i gravitacija, bez obzira znamo li za nju ili ne. Mi ih koristimo u svakom trenutku svog života. Stoga je vrlo korisno poznavati ih, kao što je korisno znati i kako funkcionira gravitacija. Kada znamo kako koristimo ove principe za stvaranje svog života, tada prirodno i lako počinjemo stvarati sve pozitivnija životna iskustva. Što nam je jasnije na […]

Više