Tragom činjenica

Merkur u Devici – “Tragom činjenica, putevima mudrosti”

Sa Merkurom u Lavu smo naučili kako da se izdvojimo iz mase, da stanemo i uzviknemo, da održimo savršen govor i zasenimo konkurenciju. Merkur u Devici nas uči kako da sa svih tih visina saopštimo činjenice, kratko, jasno i nadasve korisno.   Sa Merkurom u Devici ćemo naučiti upotrebnu vrednost svih pozicija stečenih u prethodnom periodu. Zaboravićemo na formu bez svrhe. Pokušaćemo da iskustva sažmemo u jednu celinu.   Upravo […]

Više