toksične misli

BRAČNI PORAZ ILI BRAČNA KRIZA

Njegov i njen brak: koreni iz detinjstva Poslednjih godina su sa velikom preciznošću analizirane emocionalne veze muža i žene. Fiziološka merenje, pre svega, su doprinela upoznavanju razloga koji održavaju ili razaraju bračne veze.  Pronađene su prikrivene biološke reakcije nesuglasica ili kako istraživači navode, kritične tačke emocionalne stvarnosti koje se uglavnom zanemaruju. Nesuglasice počinju jako rano, u najranijem detinjstvu, u različitim emocionalnim svetovima devojčica i dečaka. Delimično biološke prirode, dva različita […]

Više