TESLINA GALAKSIJA

Munje u Colorado Springsu

TESLINA GALAKSIJA

Jedna od ključnih godina je 1882. kad Tesla otkriva načelo okretnog magnetskog polja, što će mu kasnije omogućiti izradu prvih elektromotora izmjenične struje, a time i njezinu sveopću primjenu. Tih godina Nikola Tesla je konstruirao nekoliko motora i generatora te razvio sustav prijenosa izmjenične struje, koji i danas prevladava. Njegove patente otkupio je industrijalac George Westinghouse. Na temelju Teslinih pronalazaka pobijedio je na natječaju za izgradnju hidrocentrale na Nijagarinim slapovima, […]

Više