Tajna “oružja” u ljubavi i poslu

Tajna “oružja” u ljubavi i poslu – po znakovima

LAV Tajno oružje Lava u poslu je ambicija. Ove osobe u svemu žele da budu najbolje, vođe, šefovi. Materijaliste su, ali novac im nije cilj već sredstvo – da sebi i onima koje vole obezbede sigurnost, a potom i udoban život. Međutim, zbog novca i materijalnog, Lav nikada neće pregaziti svoja visoka moralna načela. Vredan radnik, bez obzira na to da li je direktor ili treba “samo” da sluša druge. U […]

Više