svako ima svog anđela

alt

SVAKI ČOVJEK IMA SVOGA ANĐELA

Svaki čovjek ima svog anđela koji se brine za njega od trenutka ulaska Duše u tijelo, tijekom cijelog života i prati ga na povratku Duše k Bogu. Anđeli su posrednici između Boga i ljudi, odnosno božanski glasnici što njihovo ime i govori – grč. angelos znači glasnik. Anđeli su raspoređeni su u devet anđeoskih zborova, po osam Anđela u svakom zboru i devet zborovođa. Ukupno je 72 anđela čuvara koji zaokružuju […]

Više