SMAK SVIJESTI

alt

SMAK SVIJESTI, A NE SVIJETA (21. prosinca 2012.) – “Utopljeni Fanatizam”

Svi znamo gdje nas je fanatizam u prošlosti doveo i kakve ja katastrofalne posljedice za svijet imao. U ovom slučaju fanatizam religije i fanatizam ezoterijskih krugova se nimalo ne razlikuje. Jednako je štetan i opasan kao što je to bio i onaj, primjerice, u srednjem vijeku kada je živote izgubilo tisuće i tisuće žena spaljenih na lomači. Majanska civilizacija nije predvidjela razorno uništenje planete i cijelog svemira, premda ga tako […]

Više