Sheng chi

Otrovne strelice

Sheng chi je spora energija, blaga, kao mirna reka koja teče kroz ravnicu. Nikada se ne kreće pravolinijski već lagano vijuga, težeći da ostane i da se akumulira na mestima gde je Feng shui dobar, odnosno na mestima gde postoji ravnoteža yina i yanga. S druge strane, shar chi je brza, negativna energija, poput divlje planinske reke, koja nosi sve pred sobom, donosi nesreću i destrukciju. Najčešća manifestacija Shar chija […]

Više