serije

Život u serijama

Kod određenih kuća povezanost sa planetom je direktna, a kod nekih opravdana. Na primer, Jupiter sam po sebi predstavlja znanja iz raznih oblasti i ljude koje ga poseduju, vezuje se za religiju i sveštena lica, a zbog svoje ekspanzivne prirode putovanjima dodaje simboliku daljine, te se na taj način poklapa sa IX kućom. Merkur je, kao inferiorna planeta, tradicionalno signifikator podređenosti, sluga, ali ujedno lopova, spletkaroša i ostalih “sitnih duša” […]

Više