Said Shadhan

alt

LEKCIJA IZ POVIJESTI ASTROLOGIJE

Albumasar je u to vrijeme bio učenik Haditske tradicije, koja je proučavala izreke proroka Muhameda. Al Kindi je pak predvodio skupinu arapskih učenjaka koji su prevodili grčke filozofske (i astrološke) tekstove na arapski jezik, te je pokušavao pomiriti grčku filozofiju sa islamskim vjerovanjima, smatrajući da grčka filozofija može pomoći u boljem razumijevanju Boga i da se ne kosi sa islamskim učenjima. Albumasar je često napadao Al Kindija zbog njegove sklonosti […]

Više