Retrogradni Jupiter u Raku

Retrogradni Jupiter u Raku (od 7. novembra do 6. marta 2014.) – “Unutrašnji razvoj, pravednost i optimizam”

Posebno nepovoljnog delovanja neće da bude ukoliko znamo na šta trebamo u narednim mesecima da obratimo pažnju i kako da se ponašamo.   Retrogradno kretanje Jupitera u Raku može da produbi naša osećanja, da izazove unutrašnje obilje, kako na duhovnom planu, tako i na emotivnom. Jupiter kada je retrogradan još više doprinosi unutrašnjem razvoju, produbljivanja verovanja, jačanju unutrašnjeg osećaja za istinu, osećaj pravednosti. Posebno to čini sada dok je u […]

Više