realnost

O realnosti, sadašnjem trenutku i mijenjanju situacije kroz ljubav

U redu, dogodilo se što se dogoditi moralo, ali vi živite sada, i taj trenutak je najbitniji. Kada živite sada, tada nema stresa, briga niti problema. Zato dragi moji – osvješćujte sebe, sadašnji trenutak i svoj život! **** Napad je poziv u pomoć, i svatko tko vas napadne, nije zadovoljan samim sobom. Sretni i zadovoljni ljudi vas neće napadati, niti će se fokusirati na vas. Sretni ljudi imaju fokus nad […]

Više