realnost

O realnosti, sadašnjem trenutku i mijenjanju situacije kroz ljubav

Kada nešto radite, postanite svjesni toga što radite, i proživite sadašnji trenutak. Sada pišete, sada čitate, sada meditirate. To se sve događa ovog trenutka. Ono što je bilo prije tri minute, prošlo je, nema toga više, ali vi svojim mislima, to što je prošlo, vraćate u SADA. Sada si odredite da ćete proživjeti svaku sekundu. Sada živite, a ne sutra. Sada postanite prisutni i svjesni sebe. Pa vi ste živi, […]

Više