prijateljske duše

alt

SRODNE DUŠE

Ova romantična težnja ispitana je sa mnogo aspekata i iz mnogo uglova. Naučnici to objašnjavaju biokemijom i hormonima. Antropolozi to objašnjavaju putem kulturalnih mitova, prokreativnih instinkta i želje za parenjem. Psiholozi to pripisuju duboko usađenim problemima koji potiču iz djetinjstva i našoj želji za ponovnim ujedinjenjem sa našim majkama, našim prvim i “savršenim” ljubavima. Nijedna od ovih teorija ne isključuje jedna drugu, ali kao i sa svim drugim nematerijalnim iskustvima, […]

Više