Pričati jedno – raditi drugo

Prikrivena sabotaža i emotivni protest

Pasivna agresivnost gotovo da je“ talenat“, sposobnost da se prebaci ljutnja na druge tako da sama osoba nikada nije otvoreno ljuta i agresivna, ali čini, svojim ponašanjem, da se okolina oseća iritirano i napadnuto. Njenu osnovu čini osujećenje, gnev i zavisnost.   Pričati jedno – raditi drugo   Pasivno agresivno ponašanje je vid mazohizma koji se odražava u ličnom neuspehu, odugovlačenju i autodestruktivnom ponašanju koje utiče negativno na samu osobu, […]

Više