položaj planeta

TJEDNA ASTRO ANALIZA (od 21. do 27. oktobra 2015.) – sa prijedlogom kristala

Runa Berkana nas upozorava da je današnji dan dobar momenat kada trebamo napraviti razliku između stvari koje nas mogu ugroziti i onih koje nam pomažu da se duhovno gradimo. Ova runa nagovještava da ćemo danas biti u stanju odlično koristiti racionalnu inteligenciju. Sugestija kristala: Fuksit nam daje moć da bolje procijenimo okolinu.   Četvrtak (22. oktobar): Mjesec će biti u zadnjem dijelu znaka Vodolije, pa kao takav počinje pozitivno uticati […]

Više

TJEDNA ASTRO ANALIZA (od 10. do 16. septembra 2015.) – sa prijedlogom kristala

Moguć je danas pretjerano naglašen hedonizam i previše pokretačke energije u nama. Najbolji način je da se fokusiramo na to šta nam ona daje u budućnosti, kada je u pitanju razvoj nas kao osoba. S time, jako je pozitivno što nas još danas dobro slijede razum i logika. Runa Kenaz – suptilno nas upućuje da je način, kojim primjećujemo ono što nas vodi ka izlazu od onoga što nas povređuje, […]

Više

Stavovi i motivi u horarnoj astrologiji

Kako je gore, tako je dolje. Stoga, nebo daje odgovor koji je odraz našeg pitanja koje je “rođeno” u točno određenom trenutku. Horar je pogodan za ona specifična pitanja čiji se odgovor teško nalazi kroz natalne ili prognostičke karte, i na koja želimo konkretan odgovor – “hoće / neće”, “da / ne”, “gdje su mi ključevi?”, “koja od ova dva posla je bolji za mene?”, i slično. Na primjer, uspoređivanjem […]

Više