pluton po poljima

Pluton – “Otrov se čuva u malim bočicama”

U prvih 15 stepeni tranzita kroz neki znak, on ruši do temelja, sve šta mu se nađe na putu biva pokošeno, a sve u cilju stvaranja novog iz pepela. Njegova povezanost sa ostalim planetama reći će nam u kojoj meri će se njegova rušilačka snaga ispoljiti. On ume doneti ekstrem, bilo da je taj ekstrem pozitivan ili negativan. Primer Bila Gejtsa, sa Plutonom u 2. polju, pokazuje ekstrem u pozitivnom […]

Više