Pierce Brosnan

ASTRO PROFIL:  Pierce Brosnan – “He’s Bond, James Bond!”

Dispozitor je Merkur u Biku, koji je u kvadratu sa Plutonom, što nam pojašnjava loš odnos sa ocem. Pluton ovde, kao što vidimo, predstavlja i suvladara 10. polja, koje se vezuje za oca. Pluton gleda na Neptuna, pa to objašnjava zašto je otac u određenom momentu života samo nestao (Neptun). O glumačkom pozivu, govori nam vladar 6. polja, Merkur, koji gleda na Sunce u petom, polju zabave. To ukazuje na […]

Više