petak trinaesti

ŠTA NAM DONOSI PETAK 13.?

Mnoge slavne ličnosti su patile ili pate od ovih strahova. Kompozitor Arnold Šenberg je svoju posljednju operu nazvao “Moses und Aron” umjesto pravilnog pisanja “Moeses und Aaron” (ime Aaron se piše sa dva slova A), kako bi izbjegao 13 slova u nazivu. Zanimljivo je pomenuti da je Šenberg rođen 13. u mjesecu, a umro je na petak 13. jula 1951. godine u svojoj 76. godini (7 + 6 = 13), […]

Više

FAMOZNI PETAK 13.

Mnoge slavne ličnosti su patile ili pate od ovih strahova. Kompozitor Arnold Šenberg je svoju posljednju operu nazvao “Moses und Aron”, umjesto pravilnog pisanja “Moeses und Aaron” (Aaron se piše sa dva slova A), kako bi izbjegao 13 slova u nazivu. Zanimljivo je pomenuti da je Šenberg rođen 13. u mjesecu, a umro je na petak 13. jula 1951. godine, u svojoj 76. godini (7+6=13), u 13 minuta prije ponoći […]

Više