osobine poremećaja

Granični poremećaj ličnosti u ljubavi i radu

Granični poremećaj ličnosti predmet je brojnih neslaganja među istraživačima, od toga kako nastaje, kako se razvija, do pitanja može li se svrstati u poremećaje ličnosti ili adaptacije.   Ono što možemo reći je da populacija osoba granične organizacije ličnosti pate na jedan od socijalno najočiglednijih načina, dok njihovi odnosi izazivaju probleme ne samo njima već i onima sa kojima su u intimnijem kontaktu.     Granični poremećaj ličnosti (Borderline personality […]

Više