ono što je suđeno

NAJČEŠĆE PITANJE – “Zašto se (još) nije dogodilo?”

Ako nam jednom ne uspije, pomislimo da nikad ni neće. Ako nam se ne ostvari kad mi želimo, pomislimo da je sve propalo. Ako ne dobijemo ono što želimo onog trenutka kada to želimo, spremni smo odbaciti sve i krenuti dalje. Da li je to pogrešno? Nije. Ali to je dokaz da ono što smo željeli očito nismo željeli dovoljno. Kakvi su to snovi koje odbacite sa prvim neuspjehom? Polusnovi. […]

Više