od 22. studenog do 21. prosinca 2013

Sunce je u Strijelcu (od 22. studenog do 21. prosinca) – “Znanje je moć!”

Sunce je uvijek centar, a centar svega u ovih mjesec dana je upravo znanje ili svijest o znanju i svijest o savjesti. Ovo je svijest o ljudskoj dobroti, o davanju, o pružanju ruke spasa onima kojima je najpotrebnije, o širenju vjere i optimizma, koji se uvijek pronalaze, pa i u najtežim životnim situacijama. Ovo je Sunce koje vraća nadu i vjeru, bolje rečeno, nada i vjera se vraćaju u život. […]

Više