od 22. do 25. travnja 2015.

Tranzitna Venera sekstil Jupiter (od 22. do 25. travnja 2015.) – “Stapanja”

Iznenadimo sami sebe. Prvim jutrom. Polusneni. Preživi od življenja. Otkrivamo se. Kako nikada nismo. Naša golotinja, zvuk je jedini pred vratima. Na obzoru tek nedočekane riječi. Koraci. Spajanja. Potrebno nam je više od uzdaha. Okrećemo se. Vrtimo u orbiti svoje putanje. Kao da izgubljeno tražimo dio sebe. Negdje ostavljeno čeka. U trenutku. Pomiješan sa ukusima traženja. Savijenih stopala trčimo u sebi. Najdublji put kojim ćemo ići biti će onaj u […]

Više