numerološka amajlija

NUMEROMEDICINA

Računanje koda rođenja Kod rođenja se sastoji od 3 broja, bioritamskog, generacijskog i ličnog broja. Uzmimo primer:   13.10.1978.   Bioritamski broj:  dobijamo ga sabiranjem dana i meseca rođenja i svođenjem na jednocifren broj. 13+10=23                   2+3=5   Generacijski broj:  računamo ga sabiranjem cifri u godini rođenja i svođenjem na jednocifren broj. 1+9+7+8=25              2+5=7   Lični broj:  dobija se sabiranjem bioritamskog i generacijskog broja, ili pak sabiranjem svih cifara u datumu rođenja, […]

Više