novo doba

Tom i ja među zvijezdama...

DOLAZAK NOVOG DOBA (IZ ANĐEOSKOG KUTKA…)

Ako se i nije dogodio smak svijeta – stječe se dojam da je definitivno sumrak čovječnosti, kulture, suosjećanja i svih ostalih ljudskih vrijednosti. Paradoks modernog svijeta je privid da osobna prava nikada nisu bila veća; između ostalog sloboda izražavanja i na internetu – a zapravo pritisci iz centara moći (ekonomskih, političkih, vjerskih) – nikada nisu bili jači! Između kapitalističkog “imati”, socijalnog i društvenog “uklopiti se” i vjerske “poslušnosti”, čini se […]

Više