Načini ispoljavanja pasivne agresivnosti

Prikrivena sabotaža i emotivni protest

Kada govore o vlastitim potrebama i željama nisu direktni, ne postavljaju precizna pitanja u vezi toga šta se od njih očekuje i postaju anksiozni kada su primorani da uspeju ili kada se njihova uobičajena odbrana okretanja agresije prema sebi samima ukloni. Retko će reći da nešto ne žele da urade, da im nešto ne odgovara, ali će se u ponašanju videti njihov drugi stav – Govoriće da, a njihovo ponašanje […]

Više