Moć osobne realizacije

Moć osobne realizacije

Iz tog razloga je esencijalno voditi praksu rada na sebi, kako ne bi postali upravo ta situacija. Vrlo je bitno biti van situacije, i ne poistovjećivati se s njom. Nemoguće je biti u potpunom balansu, jer živimo u materijalnom svijetu, u razdoblju kali yuge, koje je tek započelo. Kali yuga je doba svađa i licemjerja, željezno doba. U ovom dobu nemoguće je provoditi duhovnu praksu u potpunosti, a kako yuga […]

Više