MESEC U ZNAKU VAGE

alt

MESEC U ZNAKU VAGE

Šest poslednjih zodijačkih sektora daju progresivno individui njene stvarne dimenzije. Što će reći da se spoljašnji svet proširuje i izmiče, sve više i više, individualnoj volji. Inverzija ne prestaje da se umnožava. Tačka viđenja postaje centripetalna.   Vaga prema tome odgovara obrtanju polarnosti, ravnoteži spolja i unutra, individue i kolektiva, odakle je i ime znaka.   Taj kardinalni znak vazdušne prirode je prebivalište Venere i mesto egzaltacije Saturna, na dvadesetom […]

Više