Marsilio Ficino

Astro medicina u renesansi (3. dio) – Saturn i melankolija

Kada danas za nekoga kažemo da je “melankoličan” doživljavamo ga kao tužnog, malodušnog, apatičnog, neaktivnog i depresivnog, a dobar primjer načina na koji su melankolike doživljavali u vrijeme renesanse je Shakespeareov junak Hamlet. No, osim ovih problematičnih strana, ideja melankolije je imala i svoje uzvišene, božanske aspekte.   MELANKOLIJA KAO BOLEST U vrijeme nastajanja ideje humora, kada je Hipokrat promatrajući komponente krvi ustanovio četiri tjelesna fluida, melankolični fluid (crna žuč) […]

Više