Logoterapija

REKTIFIKACIJA: Viktor E. Frankl i traganje za smislom

U knjizi navodi statistički podatak da su šanse za preživljavanje logora manje od 1:28, te nam opisuje kako bi gubitak smisla kod logoraša praktički prouzrokovao smrt, dok su planovi, ciljevi i okrenutost budućnosti – davali smisao, a time i snagu da nastave. Njega samog, u jednom trenutku očaja, izvukla je misao (fantazija, cilj) da nakon rata predaje u ugodnoj i udobnoj dvorani, na temu psihologije logora. Ova misao ostavlja puno jači […]

Više