ljekovito djelovanje

Ljekovito djelovanje minerala Labradorita

Ukoliko dugo vremena provodimo pod uvjetima, koji djeluju negativno na našu svijest i snagu volje, onda se javljaju depresija i nesigurnost, a koji sa vremenom donose razne iracionalne strahove. Budući da je čovjek dio prirode, onda bi trebao pokušati da se bori sa takvim stanjima prirodnim putem. Jedan od prirodnih načina pomoću kog se možemo boriti jesu meditacije sa kristalima. Još u periodu starog Rima je primijećen mineral sa plavom iskrom […]

Više