kristaloterapija

Da li je astrologija egzaktna disciplina? 

Pored ljudi koji ne znaju žrtvovati sebe za ono što rade, drugi problem vjerovanja u kredibilitet astrologije jeste nedostatak interesovanja nauke da istraži ovu disciplinu. Za ovo područje smatram da je potrebno vrijeme i određeni momenat gdje će kolege sa polja astronomije vidjeti da su ove dvije oblasti povezane upravo preko živih organizama, u prvom planu, ljudi. Kao kristaloterapeut, trebam dobro poznavati upravo astrologiju. Naravno, kristaloterapija se ne može raditi […]

Više

Kako se riješiti stresa na prirodan način?

Naime, odgovor leži u pogrešnom kanalizovanju energije između bazalne i sakrealne čakre. Riječ čakra znači kotač, u prevodu sa indijskog sanskrita. Ono što nas zanima kako bi shvatili djelovanje stresa  su sakrealna i bazalna čakra. Swadhisthana je sakrealna čakra i smještena u području sakruma, odnosno iznad spolnih organa. Ona je povezana sa spolnošću, ali, također, korespondira nadbubrežnim žlijezdama, pa se tu radi o njenoj funkciji koja je vezana za odgovor […]

Više