komibancije karata

KOMBINACIJE CIGANSKIH KARATA 8

NEPRILIKA – POSETA Na slici karte “Neprilika” vidimo sukob generacija. Jači maltretira slabijeg, koji nije u stanju da se brani. Situacija koja nije ni malo laka. Ovo je negativna karta, a pitač je obično slabija osoba. Ova karta pokazuje odnos radnika i njegovog pretpostavljenog. Možemo tumačiti da je ovo psihičko ili fizičko maltretiranje neke osobe. Ovo su sve situacije u kojima pitač nema dovoljno snage ni motiva da ostane sa […]

Više